Projekty

Projekty

zrealizowane

Projekty zrealizowane w ramach Programów Ramowych UE

Nr ref. 21
Wartość projektu
265 600,00
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 20
Wartość projektu
195 363,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 19
Wartość projektu
162 820,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/ JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 18
Wartość projektu
158 602,00
PLN
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 17
Wartość projektu
313 311,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 16
Wartość projektu
48 420,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 15
Wartość projektu
204 144,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 14
Wartość projektu
51 600,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 13
Wartość projektu
187 475,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 12
Wartość projektu
194 695,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 11
Wartość projektu
130 868,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/ JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 10
Nr ref. 9
Wartość projektu
202 460,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 8
Wartość projektu
40 109,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 7
Wartość projektu
54 000,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 6
Wartość projektu
32 992,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 5
Wartość projektu
277 000,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 4
Wartość projektu
412 220,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 3
Wartość projektu
125 100,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 2
Wartość projektu
46 736,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 1
Wartość projektu
288 300,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty krajowe zrealizowane w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nr ref. 4
Wartość projektu
441 000,00
PLN
Źródło finansowania
Innowacje Społeczne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 3
Wartość projektu
600 000,00
PLN
Źródło finansowania
INNOTECH
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 2
Wartość projektu
1 199 562,00
PLN
Źródło finansowania
LIDER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 1
Wartość projektu
1 199 625,00
PLN
Źródło finansowania
LIDER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty zrealizowane w ramach programów Narodowego Centrum Nauki

Nr ref. 9
Wartość projektu
49 600,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 10
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 8
Wartość projektu
54 900,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 8
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 7
Wartość projektu
13 706,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 6
Wartość projektu
149 900,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 7
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 5
Wartość projektu
284 100,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 8
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 4
Wartość projektu
78 860,04
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 8
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Rafał Piotuch
Nr ref. 3
Wartość projektu
150 000,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 7
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 2
Wartość projektu
498 000,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA; edycja 3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Agnieszka Herosimczyk
Nr ref. 1
Wartość projektu
1 498 944,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA BIS; edycja 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Ewa Mijowska
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty zrealizowane z funduszy strukturalnych oraz innych programów w okresie programowania 2014-2020

Nr ref. 13
Wartość projektu
399 904,00
PLN
Źródło finansowania
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 12
Wartość projektu
4 804 390,00
EURO
Źródło finansowania
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 11
Wartość projektu
55 700,00
PLN
Źródło finansowania
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 10
Wartość projektu
40 000,00
PLN
Źródło finansowania
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 9
Wartość projektu
9 705,00
EURO
Źródło finansowania
PROGRAM Południowy Bałtyk/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 8
Wartość projektu
12 000,00
EURO
Źródło finansowania
Program Interreg Południowy Bałtyk/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 7
Wartość projektu
1 146 209,15
PLN
Źródło finansowania
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 6
Wartość projektu
1 662 242,72
PLN
Źródło finansowania
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 5
Wartość projektu
38 140,80
PLN
Źródło finansowania
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 4
Wartość projektu
9 920,00
EURO
Źródło finansowania
Interreg VA/FMP/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 3
Wartość projektu
300 000,00
PLN
Źródło finansowania
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 2
Wartość projektu
12 522,00
EURO
Źródło finansowania
Interreg VA/FMP/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 1
Wartość projektu
36 402,00
EURO
Źródło finansowania
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty zrealizowane z funduszy strukturalnych oraz innych programów w okresie programowania 2007-2013

Nr ref. 63
Wartość projektu
744 194,00
PLN
Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.5 systemowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 62
Wartość projektu
36 250,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (SKILLS)
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 61
Wartość projektu
209 211,73
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 60
Wartość projektu
154 000,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 59
Wartość projektu
3 096 554,61
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 58
Wartość projektu
2 440 875,40
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 57
Wartość projektu
1 620 091,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Środek 3.5. „Projekty pilotażowe”.
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 56
Wartość projektu
2 425 610,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.1 Działanie wspólne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 55
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 54
Wartość projektu
1 278 000,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 53
Wartość projektu
3 040 950,04
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 52
Wartość projektu
2 535 085,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.1 Działanie wspólne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 51
Wartość projektu
970 692,89
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 50
Wartość projektu
3 225 728,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.1 Działanie wspólne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 49
Wartość projektu
3 000 000,00
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.2 Infrastruktura B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 48
Wartość projektu
1 230 919,87
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 47
Wartość projektu
115 300,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 46
Wartość projektu
1 893 024,74
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 45
Wartość projektu
1 582 583,50
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 44
Wartość projektu
27 600,00
EURO
Źródło finansowania
Program Regionu Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 43
Wartość projektu
46 452 807,36
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 42
Wartość projektu
540 664,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 41
Wartość projektu
14 910,00
EURO
Źródło finansowania
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Fundusz Małych Projektów)
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 40
Wartość projektu
4 289 740,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.1 Projekty rozwojowe
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 39
Wartość projektu
469 635,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 38
Wartość projektu
14 516 130,90
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 37
Wartość projektu
461 244,49
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 36
Wartość projektu
376 100,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 35
Wartość projektu
13 405,00
EURO
Źródło finansowania
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A, Urząd Marszałkowski
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 34
Wartość projektu
2 701 770,17
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 33
Wartość projektu
8 318 883,22
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 32
Wartość projektu
631 636,36
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 31
Wartość projektu
22 739 317,41
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 30
Wartość projektu
24 999,48
PLN
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 29
Wartość projektu
267 100,00
EURO
Źródło finansowania
Program Regionu Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 28
Wartość projektu
145 648,00
EURO
Źródło finansowania
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 27
Wartość projektu
23 439 004,71
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 26
Wartość projektu
1 594 946,75
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 25
Wartość projektu
105 225,18
EURO
Źródło finansowania
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A "Wspólny region - wspólne cele"
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 24
Wartość projektu
2 286 477,99
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 23
Wartość projektu
1 391 590,69
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 22
Wartość projektu
1 132 521,06
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zachodniopomorskie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 21
Wartość projektu
2 606 936,48
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 20
Wartość projektu
578 100,49
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 19
Wartość projektu
1 290 605,25
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 18
Wartość projektu
1 174 500,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 17
Wartość projektu
1 695 900,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 16
Wartość projektu
36 770,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 15
Wartość projektu
130 000,00
PLN
Źródło finansowania
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Ventures
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 14
Wartość projektu
136 790,00
PLN
Źródło finansowania
Programu Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 13
Wartość projektu
1 728 071,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 12
Wartość projektu
47 650,00
PLN
Źródło finansowania
Pomoc Techniczna w ramach Planu Działania KSOW dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2011,3.1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 11
Wartość projektu
907 846,68
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 10
Wartość projektu
585 908,14
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 9
Wartość projektu
417 408,31
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.4 Wysoko wykwalifikowane kardy systemu oświaty
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 8
Wartość projektu
1 358 541,38
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 7
Wartość projektu
9 723 126,22
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 6
Wartość projektu
1 021 374,81
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 5
Wartość projektu
49 269,32
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 4
Wartość projektu
42 151,97
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 3
Wartość projektu
271 963,44
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 2
Wartość projektu
431 644,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 1
Wartość projektu
239 740,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW: