Projekty

Projekty

zrealizowane i rozliczone

Projekty rozliczone w ramach programów MEiN / MNiSW

Nr ref. 8
Źródło finansowania
Przedsięwzięcie Ministra
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Angelika Łysiak
Nr ref. 7
Wartość projektu
58 806,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na H2020

Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Xin Wen
Nr ref. 6
Wartość projektu
138 630,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na H2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko / dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka
Nr ref. 5
Wartość projektu
92 420,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
Nr ref. 4
Wartość projektu
176 556,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT
Nr ref. 3
Wartość projektu
141 046,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na H2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Jacek Piotr Sadowski
Nr ref. 2
Wartość projektu
48 511,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Grzegorz Jarnuszewski / dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. ZUT
Nr ref. 1
Wartość projektu
3 067 350,00
PLN
Źródło finansowania
MNiSW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Angelika Łysiak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty rozliczone w ramach pozostałych programów wsparcia

Nr ref. 4
Wartość projektu
50 000,00
PLN
Źródło finansowania
NAWA - Solidarni z Ukrainą
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Agata Judzińska-Kłodawska
Nr ref. 3
Wartość projektu
119 000,00
PLN
Źródło finansowania
NAWA - Solidarni z Białorusią - Solidarni z naukowcami 2021
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
Nr ref. 2
Wartość projektu
119 000,00
PLN
Źródło finansowania
NAWA - Solidarni z Białorusią - Solidarni z naukowcami 2021
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Wojciech Lewicki
Nr ref. 1
Wartość projektu
467 440,00
PLN
Źródło finansowania
NAWA: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Kierownik projektu w ZUT prof.dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty rozliczone w ramach Programów Ramowych UE

Nr ref. 26
Wartość projektu
68 812,80
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie Widening Fellowships
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Xin Wen
Nr ref. 25
Wartość projektu
170 425,00
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Nr ref. 24
Wartość projektu
203 500,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT
Nr ref. 23
Wartość projektu
195 363,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Jaroszewski
Nr ref. 22
Wartość projektu
162 820,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/ JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Paulina Pianko-Oprych
Nr ref. 21
Wartość projektu
158 602,00
PLN
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
Nr ref. 20
Wartość projektu
313 311,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw.
Nr ref. 19
Wartość projektu
48 420,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. nadzw.
Nr ref. 18
Wartość projektu
204 144,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Nr ref. 17
Wartość projektu
51 600,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko / mgr Aneta Zierke
Nr ref. 16
Wartość projektu
187 475,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
Nr ref. 15
Wartość projektu
194 695,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Nr ref. 14
Wartość projektu
130 868,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/ JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
Nr ref. 13
Wartość projektu
344 500,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj
Nr ref. 12
Wartość projektu
202 460,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Nr ref. 11
Wartość projektu
40 109,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski
Nr ref. 10
Wartość projektu
54 000,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Nr ref. 9
Wartość projektu
32 992,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Nr ref. 8
Wartość projektu
277 000,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Nr ref. 7
Wartość projektu
412 220,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Nr ref. 6
Wartość projektu
125 100,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Nr ref. 5
Wartość projektu
46 736,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Nr ref. 4
Wartość projektu
109 925,00
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Małgorzata Sobczak
Nr ref. 3
Wartość projektu
53 893,13
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Tadeusz Durkowski prof. nadzw. ZUT
Nr ref. 2
Wartość projektu
159 996,25
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Jacek Piotr Sadowski
Nr ref. 1
Wartość projektu
288 300,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Paulina Pianko-Oprych
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty rozliczone z funduszy strukturalnych oraz innych programów w okresie programowania 2014-2020

Nr ref. 4
Wartość projektu
20 500,00
EURO
Źródło finansowania
COSME
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Paweł Żebrowski
Nr ref. 3
Wartość projektu
891 971,00
EURO
Źródło finansowania
COSME / Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Paweł Żebrowski
Nr ref. 2
Wartość projektu
399 904,00
PLN
Źródło finansowania
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. arch. Klara Czyńska
Nr ref. 1
Wartość projektu
4 804 390,00
EURO
Źródło finansowania
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty rozliczone z funduszy strukturalnych oraz innych programów w okresie programowania 2007-2013

Nr ref. 13
Wartość projektu
1 278 000,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.1.3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Rafał Ślusarczyk
Nr ref. 12
Wartość projektu
1 893 024,74
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Małgorzata Hołubicka
Nr ref. 11
Wartość projektu
1 582 583,50
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Rafał Ślusarczyk
Nr ref. 10
Wartość projektu
14 516 130,90
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 9
Wartość projektu
461 244,49
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Julita Stańczuk
Nr ref. 8
Wartość projektu
2 286 477,99
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Anna Wołkowicz
Nr ref. 7
Wartość projektu
1 391 590,69
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Alicja Stępniak
Nr ref. 6
Wartość projektu
2 606 936,48
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 5
Wartość projektu
578 100,49
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Rafał Ślusarczyk
Nr ref. 4
Wartość projektu
1 728 071,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Nr ref. 3
Wartość projektu
907 846,68
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Marta Drewniok
Nr ref. 2
Wartość projektu
1 358 541,38
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Sławomir Konieczny
Nr ref. 1
Wartość projektu
1 021 374,81
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Jaśmina Solecka
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW: