SubCTest - Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea inspection of Offshore Structure Welds

Wartość projektu
125 100,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Opis

SubCTest - Wypracowanie nowatorskich technik nieniszczących oraz samodzielnych robotów do rozmieszczenia za pomocą zdalnie sterowanych pojazdów w celu podwodnej inspekcji morskich struktur spawanych

Celem projektu było opracowanie systemów do zdalnej inspekcji podwodnych struktur platform wiertniczych. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia zaangażowania nurków, poprawy bezpieczeństwa i redukcji kosztów. Zasadność projektu wynikała z faktu, że starsze konstrukcje platform zostały zaprojektowane zanim wprowadzone zostały nowe standardy techniczne, oraz dlatego, iż ich stan znacząco się pogorszył w trakcie eksploatacji.

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Chady, prof. nadzw.

Opiekun: