Oferta - naukowiec/uczelnia

Obrazek
Płytka z materiałem do badań pod mikroskopem w bardzo dużym przybliżeiu, widok od boku mikroskopu.
NAUKOWIEC

Oferta

pozyskiwanie środków na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, budowanie kariery naukowej poprzez stypendia i staże badawcze

Poznaj działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych

Nasz Zespół zajmuje się m.in.

wspieraniem podmiotów fizycznych i prawnych z województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy z Programów Ramowych Unii Europejskiej poprzez m.in. identyfikację odpowiedniego programu badawczego lub stypendialnego, poszukiwanie partnerów projektowych, konsultowanie wniosku, czy pomoc w jego obsłudze administracyjnej.

doradztwem w zakresie stypendiów, staży oraz wakatów naukowo-badawczych, informowaniem na temat administracyjnych i formalnych aspektów mobilności naukowców.

Jesteśmy jednym z 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych i działamy w całym regionie zachodniopomorskim. Tworzymy ogniwo pośredniczące w przekazywaniu najświeższych informacji z Komisji Europejskiej.

zespol_3.jpg

Więcej o naszych usługach opowiadamy w filmie prezentującym naszą działalność.

Wybrane usługi

Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE udzielamy wsparcia w wyborze właściwego programu badawczo-rozwojowego oraz konkretnego konkursu.

Naukowe wyjazdy zagraniczne

Istnieje bardzo wiele mechanizmów stypendialnych, w ramach których ciekawi świata badacze – niezależnie od wieku i stopnia naukowego – mogą wyjechać do dowolnie wybranego, zagranicznego ośrodka naukowego.

W celu ułatwienia procesu poszukiwania stypendium, oferujemy usługę identyfikacji odpowiedniego programu stypendialnego, w ramach której naukowcy uzyskają wiedzę o aktualnie otwartych programach finansowanych z różnych źródeł (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych), umożliwiających realizację własnego projektu badawczego w wybranej przez badacza...

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia m.in. w zakresie: zawierania umów grantowych i umów konsorcjum, funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej, aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich, raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad...

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością pracy w międzynarodowych konsorcjach. Proces tworzenia konsorcjum wpisany jest naturalnie w cykl życia projektu i aby był skuteczny, powinien zostać prawidłowo zaplanowany.

Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnej liczby i rodzaju partnerów zaangażowanych w projekt zawsze określone są na poziomie konkursu, do którego składany jest wniosek. Istnieje wiele metod umożliwiających nawiązanie kontaktów międzynarodowych i wytypowanie odpowiedniego partnera do projektu. Nasz zespół, dzięki licznym kontaktom...

Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Ekspert Komisji Europejskiej – brzmi dumnie i nie jest niemożliwe. Pomyśl już dziś o swojej karierze, zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej i zdobywaj informacje z pierwszej ręki o najnowszych trendach w nauce. Ten tytuł naprawdę niesie za sobą szereg możliwości i korzyści.

Horyzont Europa jest bardzo interdyscyplinarnym programem, do którego wpływają tysiące wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Do ich oceny potrzebne są większe zasoby, niż te którymi dysponuje KE, dlatego stworzono bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego...

EURAXESS

EURAXESS – Researchers in Motion jest siecią centrów zlokalizowanych na całym świecie. Naszym celem jest wspieranie rozwoju naukowców poprzez mobilność międzynarodową.

Centrum EURAXESS w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT funkcjonuje komplementarnie do działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Udzielamy wsparcia merytorycznego z zakresu stypendiów Marii Skłodowskiej-Curie, grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz innych źródeł finansowania stypendiów międzynarodowych....