Oferta - naukowiec/uczelnia

Obrazek
Płytka z materiałem do badań pod mikroskopem w bardzo dużym przybliżeiu, widok od boku mikroskopu.
NAUKOWIEC

Oferta

wsparcie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na finansowanie badań

Zapoznaj się z ofertą przygotowaną dla Naukowców

Zapraszamy do skorzystania z oferty Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, którego działania mają na celu zwiększenia udziału polskich podmiotów w Programie Ramowym Horyzont Europa oraz Sekcji Projektów Międzynarodowych, oferującej wsparcie dla pracowników ZUT w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z programów ramowych KE i innych realizowanych we współpracy międzynarodowej. 

 

Horyzontalny Punkt Kontaktowy tworzy ogniwo pośredniczące pomiędzy Komisją Europejską, przyznającą fundusze na dofinansowanie badań naukowych i innowacji, a odbiorcami tego wsparcia. Naszym celem jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w największym Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa (o budżecie 95,5 mld euro), a zatem pomagamy i wspieramy m.in. w:
•    dobraniu odpowiedniego konkursu;
•    poszukiwaniu partnerów do konsorcjum;
•    przygotowaniu wniosku projektowego;
•    realizacji projektu i jego obsłudze administracyjnej;
•    w założeniu profilu eksperta w bazie Komisji Europejskiej.

Logo Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia

Będąc ekspertami z zakresu Horyzontu Europa, prowadzimy szkolenia i indywidualne konsultacje, a także utrzymujemy bezpośredni kontakt z naszymi klientami, by na bieżąco informować ich o nowościach i ogłaszanych konkursach. Współpracujemy z naukowcami oraz przedsiębiorcami, którzy chcą realnie wpłynąć na naszą przyszłość i opracowują nowoczesne badania i technologie.

Działanie realizowane jest w ramach konsorcjum z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest jedocześnie jego liderem. 

Więcej informacji o naszej działalności znajdziecie państwo na dedykowanej stronie HPK.
Zapraszamy również do zaobserwowania naszego profilu na facebooku.

DSC01537.jpg

Sekcja Projektów Międzynarodowych to jednostka mająca na celu wspieranie pracowników ZUT w pozyskiwaniu i rozliczeniu środków finansowych oraz nadzorowanie przebiegu realizowanych przedsięwzięć w ramach programów ramowych Komisji Europejskiej i innych realizowanych we współpracy międzynarodowej oraz programów instytucjonalnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

DSC01752.jpg

Do naszych zadań należy m.in.:
•    działania informacyjne i doradcze dla kierowników projektów w zakresie pozyskiwania środków zarówno w odniesieniu do wytycznych konkursowych, jak również wewnętrznych przepisów Uczelni;
•    wsparcie w sporządzaniu wniosku projektowego od strony formalnej oraz w opracowywaniu budżetów projektów;
•    pomoc dla kierowników projektów na etapie sporządzania umowy konsorcjum oraz sporządzania i podpisywania umowy o dofinansowanie projektów;
•    nadzorowanie realizacji projektu, opiniowanie zgodności wydatków projektu z wnioskiem i umową na jego realizację oraz prawidłowości sporządzanych przez kierowników projektów raportów merytorycznych i finansowych oraz dbanie o terminowe ich składanie; 
•    bieżąca współpraca z innymi jednostkami ZUT zaangażowanymi w działania związane w realizację projektu oraz obsługa administracyjna; 
•    wspomaganie prac ZUT w ramach wyróżnienia HR Excellence in Research, które jest prestiżowym wyróżnieniem, mającym na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE.

Informację o nadzorowanych przez SPM projektach znajdą Państwo w zakładce Realizowane projekty ZUT.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi zespołami - dane dostępne w zakładce KONTAKT.

Wybrane usługi

Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Horyzontalny Punkt Kontaktowy udzielamy wsparcia w wyborze właściwego programu badawczo-rozwojowego oraz konkretnego konkursu.

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia m.in. w zakresie: zawierania umów grantowych i umów konsorcjum; funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej; aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich; raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad...

Konsultacje wniosku w PR Horyzont Europa

Skomplikowana dokumentacja unijna często zniechęca do napisania i złożenia wniosków projektowych. Z pomocą zespołu Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, szybciej i bez tracenia czasu, uda się Państwu zapoznać ze wszystkimi wymogami formalnymi i szczegółowymi regulacjami, które są obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców.

Na etapie pisania projektu wspólne dyskusje, wszelkie wyjaśnienia, wskazówki i sugestie zwiększają szansę na uzyskanie pozytywnej oceny, a co za tym idzie, na sfinansowanie projektu. Mając to na względzie, oferujemy Państwu usługę w zakresie konsultacji wniosków aplikacyjnych w Programie Ramowym...

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością pracy w międzynarodowych konsorcjach. Proces tworzenia konsorcjum wpisany jest w cykl życia projektu i aby był skuteczny, powinien zostać prawidłowo zaplanowany.

Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnej liczby i rodzaju partnerów zaangażowanych w projekt zawsze określone są w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiedzi na który składany jest wniosek. Istnieje wiele metod umożliwiających nawiązanie międzynarodowej współpracy, która może stać się podstawą zbudowania konsorcjum. Nasz zespół...

Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Pomyśl już dziś o swojej karierze i zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej!

Horyzont Europa jest bardzo interdyscyplinarnym programem, do którego wpływają tysiące wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Do ich oceny potrzeba wielu specjalistów, dlatego na portalu Funding & tender opportunities stworzono bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego...

Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo złożony. Aby przybliżyć Państwu wybrane zagadnienia nasz zespół organizuje wydarzenia szkoleniowo-warsztatowe.

Podczas spotkań uczestnicy otrzymują kompleksową wiedzę na wybrany temat, poznają zasady funkcjonujące w określonych typach konkursów i zawsze mogą zadawać pytania naszym prelegentom. Jesteśmy również otwarci na dedykowane spotkania i możemy przygotować prelekcję/warsztat na wskazany przez Państwa temat. Możemy przybliżyć...