Oferta - naukowiec/uczelnia

Obrazek
Płytka z materiałem do badań pod mikroskopem w bardzo dużym przybliżeiu, widok od boku mikroskopu.
NAUKOWIEC

Oferta

wsparcie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na finansowanie badań

Poznaj działalność Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia

Logo Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia współdziała razem z innymi, tworząc ogólnopolską sieć podzieloną na makroregiony. Nasze usługi skierowane są do podmiotów fizycznych i prawnych mających siedziby w województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. 

Horyzontalny Punkt Kontaktowy tworzy ogniwo pośredniczące pomiędzy Komisją Europejską, przyznającą fundusze na dofinansowanie badań naukowych i innowacji, a odbiorcami tego wsparcia. Naszym celem jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w największym Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa (o budżecie 95,5 mld euro), a zatem pomagamy i wspieramy w:
•    dobraniu odpowiedniego konkursu;
•    poszukiwaniu partnerów do konsorcjum;
•    przygotowaniu wniosku projektowego;
•    realizacji projektu i jego obsłudze administracyjnej;
•    w założeniu profilu eksperta w bazie Komisji Europejskiej.

Będąc ekspertami z zakresu Horyzontu Europa, prowadzimy szkolenia i indywidualne konsultacje, a także utrzymujemy bezpośredni kontakt z naszymi klientami, by na bieżąco informować ich o nowościach i ogłaszanych konkursach. Współpracujemy z naukowcami oraz przedsiębiorcami, którzy chcą realnie wpłynąć na naszą przyszłość i opracowują nowoczesne badania i technologie.

Działanie realizowane jest w ramach konsorcjum z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest jedocześnie jego liderem. 

Jeśli zastanawiasz się, czy Horyzont Europa jest dla ciebie, to nie zwlekaj i umów się na spotkanie!

IMG_8482-Edit.jpg

Wybrane usługi

Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Horyzontalny Punkt Kontaktowy udzielamy wsparcia w wyborze właściwego programu badawczo-rozwojowego oraz konkretnego konkursu.

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia m.in. w zakresie: zawierania umów grantowych i umów konsorcjum; funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej; aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich; raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad...

Konsultacje wniosku w PR Horyzont Europa

Skomplikowana dokumentacja unijna często zniechęca do napisania i złożenia wniosków projektowych. Z pomocą zespołu Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, szybciej i bez tracenia czasu, uda się Państwu zapoznać ze wszystkimi wymogami formalnymi i szczegółowymi regulacjami, które są obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców.

Na etapie pisania projektu wspólne dyskusje, wszelkie wyjaśnienia, wskazówki i sugestie zwiększają szansę na uzyskanie pozytywnej oceny, a co za tym idzie, na sfinansowanie projektu. Mając to na względzie, oferujemy Państwu usługę w zakresie konsultacji wniosków aplikacyjnych w Programie Ramowym...

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością pracy w międzynarodowych konsorcjach. Proces tworzenia konsorcjum wpisany jest w cykl życia projektu i aby był skuteczny, powinien zostać prawidłowo zaplanowany.

Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnej liczby i rodzaju partnerów zaangażowanych w projekt zawsze określone są w ogłoszeniu konkursowym, w odpowiedzi na który składany jest wniosek. Istnieje wiele metod umożliwiających nawiązanie międzynarodowej współpracy, która może stać się podstawą zbudowania konsorcjum. Nasz zespół...

Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Pomyśl już dziś o swojej karierze i zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej!

Horyzont Europa jest bardzo interdyscyplinarnym programem, do którego wpływają tysiące wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Do ich oceny potrzeba wielu specjalistów, dlatego na portalu Funding & tender opportunities stworzono bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego...

Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo złożony. Aby przybliżyć Państwu wybrane zagadnienia nasz zespół organizuje wydarzenia szkoleniowo-warsztatowe.

Podczas spotkań uczestnicy otrzymują kompleksową wiedzę na wybrany temat, poznają zasady funkcjonujące w określonych typach konkursów i zawsze mogą zadawać pytania naszym prelegentom. Jesteśmy również otwarci na dedykowane spotkania i możemy przygotować prelekcję/warsztat na wskazany przez Państwa temat. Możemy przybliżyć...