Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia m.in. w zakresie:

  • zawierania umów grantowych i umów konsorcjum;
  • funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej;
  • aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich;
  • raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad i sposobu składania raportów, po sprawdzenie ich poprawności i kompletności);
  • praw własności intelektualnej i kwestii etycznych;
  • dokumentowania działań projektu w sposób zgodny z umową grantową;
  • audytów, czy sprawnego rozpowszechniania wyników projektu.
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Zamówienia publiczne w Niemczech

Prowadzimy doradztwo dla firm chcących uczestniczyć w niemieckich zamówieniach publicznych.

Zobacz

Propozycja Wartości - warsztaty (VPC)

Twoja propozycja wartości to powód, dla którego klient ma chcieć kupić coś od ciebie, a nie od…

Zobacz

Targi, konferencje i misje gospodarcze

Mamy dostęp do szerokiej bazy wydarzeń targowo – wystawienniczych odbywających się na całym świecie…

Zobacz

Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo…

Zobacz

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

Audyt innowacyjności

Badamy potencjał innowacyjny, wskazujemy możliwości rozwoju w obszarze innowacji.

Zobacz

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Zobacz