Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia m.in. w zakresie: zawierania umów grantowych i umów konsorcjum, funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej, aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich, raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad i sposobu składania raportów, po sprawdzenie ich poprawności i kompletności), dokumentowania działań projektu w sposób zgodny z umową grantową, czy sprawnego rozpowszechniania wyników projektu.

Osoba kontaktowa

Podobne usługi

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?…

Zobacz

Rozwój Modelu Biznesowego

Konsultujemy i pomagamy rozwijać modele biznesowe naszych klientów.

Zobacz

Ocena pomysłu na biznes

Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub…

Zobacz

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Regionalny Punkt…

Zobacz

Zamówienia publiczne w Niemczech

Prowadzimy doradztwo dla firm chcących uczestniczyć niemieckich zamówieniach publicznych.

Zobacz

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Zobacz

Analizy rynków

Funkcjonujący w ramach RCIiTT ośrodek Enterprise Europe Network oferuje opracowanie analiz rynków…

Zobacz

EURAXESS

EURAXESS – Researchers in Motion jest siecią centrów zlokalizowanych na całym świecie. Naszym celem…

Zobacz