Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia m.in. w zakresie:

  • zawierania umów grantowych i umów konsorcjum;
  • funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej;
  • aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich;
  • raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad i sposobu składania raportów, po sprawdzenie ich poprawności i kompletności);
  • praw własności intelektualnej i kwestii etycznych;
  • dokumentowania działań projektu w sposób zgodny z umową grantową;
  • audytów, czy sprawnego rozpowszechniania wyników projektu.
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Ocena pomysłu na biznes

Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub…

Zobacz

Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo…

Zobacz

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu…

Zobacz

Rozwój Modelu Biznesowego

Konsultujemy i pomagamy rozwijać modele biznesowe naszych klientów.

Zobacz

Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Pomyśl już dziś o swojej karierze i zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej!

Zobacz

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?…

Zobacz