Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia m.in. w zakresie:

  • zawierania umów grantowych i umów konsorcjum;
  • funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej;
  • aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich;
  • raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad i sposobu składania raportów, po sprawdzenie ich poprawności i kompletności);
  • praw własności intelektualnej i kwestii etycznych;
  • dokumentowania działań projektu w sposób zgodny z umową grantową;
  • audytów, czy sprawnego rozpowszechniania wyników projektu.
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz

Audyt dojrzałości cyfrowej

Raport z audytu potwierdza przeprowadzenie niezależnej oceny przez przedstawicieli uczelni, zawiera…

Zobacz

EIC Accelerator Horyzontu Europa dla firm

Doradztwo w zakresie finansowania z EIC Accelerator Horyzontu Europa

Zobacz

Biura dla młodych firm

Od 2014 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje przestrzeniami biurowymi, które w…

Zobacz

Propozycja Wartości - warsztaty (VPC)

Twoja propozycja wartości to powód, dla którego klient ma chcieć kupić coś od ciebie, a nie od…

Zobacz