Obrazek
Wycinanie z blachy
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Oferta

wdrażanie nowych rozwiązań, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów handlowych
i technologicznych, poszukiwanie źródeł finansowania

Zapoznaj się z ofertą przygotowaną dla przedsiębiorstw

Nasz Zespół zajmuje się m.in.

poszukiwaniem krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych, pośredniczeniem, w transakcjach sprzedaży i zakupu technologii, pomaganiem podczas zagranicznych negocjacji wymian handlowych, określaniem potencjału innowacyjnego w firmach, a także prowadzeniem szeroko rozumianego doradztwa dla przedsiębiorstw.

wsparciem w poszukiwaniu źródeł finansowania dla innowacyjnych rozwiązań, pomocą w pozyskiwaniu funduszy z Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Oferujemy również komplet usług Enterprise Europe Network - największej na świecie sieci służącej nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz technologicznych.

Wybrane usługi

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, kluczowe technologie i know-how firmy.

Audyt technologiczny jest przeprowadzany przez konsultanta naszego Centrum wraz z ekspertem branżowym, tematycznie dobranym do profilu Państwa działalności. Audyt wskazuje obszary w działalności Państwa przedsiębiorstwa, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy. Audyt...

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Opinia o innowacyjności to niezależna analiza dotycząca technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić i/lub wdrożyć. Dokument ten potwierdza, że efektem planowanej inwestycji będzie innowacja – w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju lub świata. Opinie przygotowywane są przez naukowców...

Audyt innowacyjności

Badamy potencjał innowacyjny małych i dużych przedsiębiorstw.

Audyt innowacyjności w firmie daje możliwość skutecznej oceny potencjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. To także wskazanie, w których obszarach szukać innowacji w firmie, jak nią zarządzać i w jaki sposób wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej. Posiadamy wiedzę i...

Analizy rynków

Funkcjonujący w ramach RCIiTT ośrodek Enterprise Europe Network oferuje opracowanie analiz rynków docelowych działalności przedsiębiorstw.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wejściem na nowe rynki zagraniczne, lub też rozszerzeniem swojej obecności na obecnych rynkach, analiza taka może stanowić cenne źródło informacji o nich. Zakres merytoryczny analizy jest ustalany indywidualnie z każdym klientem. Przykładowe dotychczasowe opracowania dostarczały naszym...

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Posiadamy dostęp do narzędzi i systemu współpracy umożliwiających poszukiwanie kontaktów handlowych w 600 organizacjach w ponad 60 krajach świata.

W ramach naszej usługi oferujemy pomoc w poszukiwaniu dystrybutora, przedstawiciela czy agenta Państwa biznesu za granicą, wsparcie w stawianiu pierwszych kroków w handlu międzynarodowym przez wskazanie pewnych partnerów zagranicznych, analizy rynku, wsparcie prawne, tworzenie profili handlowych, promocja Państwa oferty za...

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Wspieramy w zakupie, licencjonowaniu i sprzedaży technologii oraz know-how, pochodzącego zarówno z firm jak i uczelni oraz instytutów badawczych w Polsce i na świecie. Pomagamy w zakupie lub licencjonowaniu technologii i know-how powstałych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i...