Obrazek
Wycinanie z blachy
PRZEDSIĘBIORCA

Oferta

wdrażanie nowych rozwiązań,

nawiązywanie międzynarodowych kontaktów handlowych i technologicznych,

poszukiwanie źródeł finansowania

Zapoznaj się z ofertą przygotowaną dla przedsiębiorstw

Nasz Zespół zajmuje się m.in.

poszukiwaniem krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych, pośredniczeniem w transakcjach sprzedaży i zakupu technologii, pomaganiem podczas zagranicznych negocjacji handlowych, określaniem potencjału innowacyjnego w firmach, a także prowadzeniem szeroko rozumianego doradztwa dla przedsiębiorstw.

wsparciem w poszukiwaniu źródeł finansowania dla innowacyjnych rozwiązań, pomocą w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych oraz alternatywnych form finansowania.

Oferujemy również usługi Enterprise Europe Network - największej na świecie sieci służącej nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz technologicznych.

Ponadto, działając na rzecz zwiększenia udziału polskich podmiotów w największym Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa, pomagamy i wspieramy w:
•    dobraniu odpowiedniego konkursu;
•    poszukiwaniu partnerów do konsorcjum;
•    przygotowaniu wniosku projektowego;
•    realizacji projektu i jego obsłudze administracyjnej;
•    założeniu profilu eksperta w bazie Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, tworzącego ogniwo pośredniczące pomiędzy Komisją Europejską, przyznającą fundusze na dofinansowanie badań naukowych i innowacji, a odbiorcami tego wsparcia, a także Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, oferującego m.in. powierzchnie biurowe dla firm. 

Wybrane usługi

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, kluczowe technologie i know-how firmy.

Audyt technologiczny jest przeprowadzany przez konsultanta naszego Centrum wraz z ekspertem branżowym, tematycznie dobranym do profilu Państwa działalności. Audyt wskazuje obszary w działalności przedsiębiorstwa, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy. Audyt technologiczny...

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Opinia o innowacyjności to niezależna analiza dotycząca technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić i/lub wdrożyć. Dokument ten potwierdza, że efektem planowanej inwestycji będzie innowacja – w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju lub świata. Opinie przygotowywane są przez naukowców...

EIC Accelerator Horyzontu Europa dla firm

Doradztwo w zakresie finansowania z EIC Accelerator Horyzontu Europa

Oferujemy doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na wysoko innowacyjne rozwiązania z EIC Accelerator programu ramowego Horyzont Europa. Omawiamy zakres projektów, zasady uczestnictwa, mechanizmy finansowania oraz wymogi formalne. Konsultujemy pomysł na projekt oraz treść wniosku do Komisji Europejskiej. Wskazujemy też jak...

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Skorzystaj z programu inkubacji, który trwa 1 rok i jest bezpłatny!

Oferujemy: Infrastruktura: samodzielne stanowisko pracy w budynku w centrum miasta, możliwość korzystania z sali spotkań biznesowych, miejsce parkingowe i rowerowe. Wsparcie biznesowe: indywidualne warsztaty z przygotowanie produktu/usługi do potrzeb klientów, indywidualne warsztaty z przygotowania oferty handlowej i identyfikacji klientów,...

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu współpracy umożliwiających poszukiwanie kontaktów handlowych w ponad 60 krajach świata.

W ramach naszej usługi oferujemy: pomoc w poszukiwaniu dystrybutora, przedstawiciela czy agenta Państwa biznesu za granicą, wsparcie w stawianiu pierwszych kroków w handlu międzynarodowym przez wskazanie pewnych partnerów zagranicznych, analizy rynku, wsparcie prawne, tworzenie profili handlowych, promocja Państwa oferty za...

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Wspieramy w zakupie, licencjonowaniu i sprzedaży technologii oraz know-how, pochodzącego zarówno z firm jak i uczelni oraz instytutów badawczych w Polsce i na świecie. Pomagamy w zakupie lub licencjonowaniu technologii i know-how powstałych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i...