Witamy!

Enterprise Europe Network swoim zasięgiem obejmuje aż 69 krajów świata, a obsługiwana jest przez 3000 specjalistów rozlokowanych w 600 punktach kontaktowych. Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z Programu na rzecz Jednolitego Rynku oraz przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa, dzięki czemu usługi sieci dla przedsiębiorstw są bezpłatne.

Głównym celem naszych działań jest rozwój Państwa firmy. Wspieramy naszych klientów, którzy są zainteresowani zaistnieniem na zagranicznych rynkach, intensyfikacją eksportu czy też zmianą w modelu prowadzenia swojego biznesu. Oferujemy profesjonalne doradztwo m.in. z zakresu modeli biznesowych, projektowania produktów i usług, rozpoczynania lub zmiany w działalności typu e-commerce, kwestii prawnych i celnych związanych z obecnością na rynku wspólnotowym, praw własności intelektualnej, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju czy pozyskiwania finansowania, również ze źródeł alternatywnych takich jak fundusze seed, venture czy crowdfunding. Wspieramy w pozyskiwaniu kontrahentów zagranicznych, pomagamy w kwestiach prawnych związanych z eksportem. Utrzymujemy również bezpośredni kontakt z naukowcami, ekspertami oraz innymi partnerami regionalnymi i zagranicznymi, z których wiedzy i doświadczenia czerpiemy.    

Prowadzone przez nas działania mają odzwierciedlenie w sukcesach naszych klientów. Nawiązują oni konkretną współpracę z partnerami z zagranicy, zyskując nowych klientów, dostawców czy podwykonawców oraz pozyskują wiedzę pozwalającą na rozwój i skalowanie swojego przedsięwzięcia. Więcej o sukcesach naszych klientów w sekcji „Success story”.

W 2018 roku zostaliśmy nagrodzeni prestiżową międzynarodową nagrodą Network Prize, przyznawaną przez Enterprise Europe Network za najlepiej wdrożoną nową usługę doradczą, na obszarze funkcjonowania całej sieci.

Do grona naszych klientów należą m.in. GryfitLab, Apptimia, Carbon Fox, Aerobits, Prototypujemy.pl, Pixel Legend, Cyfrowi Wynalazcy, MAREL Serwis, GM Plast, AŻ Studio, Foonka, POSHE czy pAudio Technologies.

Chcesz do nich dołączyć? Zapraszamy do kontaktu z Działem Centrum Transferu Technologii.

Logo Enterprise Europe Network Logo Komisji Europejskiej
Oferujemy doradztwo z zakresu tworzenia, prowadzenia sklepu internetowego oraz zwiększania ilości kanałów sprzedażowych.
Raport z audytu potwierdza przeprowadzenie niezależnej oceny przez przedstawicieli uczelni, zawiera informację o stopniu dojrzałości cyfrowej oraz rekomendacje dalszych działań.
Oferujemy doradztwo oraz prowadzimy warsztaty z zakresu pozyskiwania finansowania na rozwój firmy, również z alternatywnych źródeł.
Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły pozytywny efekt, muszą być generowane i wdrażane w przemyślany i nieprzypadkowy sposób.
Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, kluczowe technologie i know-how firmy.
Badamy potencjał innowacyjny, wskazujemy możliwości rozwoju w obszarze innowacji.
Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu współpracy umożliwiających poszukiwanie kontaktów handlowych w ponad 60 krajach świata.
Konsultujemy i pomagamy rozwijać modele biznesowe naszych klientów.
Prowadzimy doradztwo dla firm chcących uczestniczyć w niemieckich zamówieniach publicznych.
Funkcjonujący w ramach RCIiTT ośrodek Enterprise Europe Network oferuje opracowanie analiz rynków zagranicznych.
Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.
Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub dywersyfikację działalności.
Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.
Mamy dostęp do szerokiej bazy wydarzeń targowo – wystawienniczych odbywających się na całym świecie, a w szczególności w Europie.