Witamy!

Enterprise Europe Network jest największą na świecie siecią wsparcia dla mikro, małych i średnich firm, dającą im możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych i zwiększania swojej konkurencyjności.

Enterprise Europe Network swoim zasięgiem obejmuje aż 69 krajów świata, a obsługiwana jest przez 3000 specjalistów rozlokowanych w 600 punktów kontaktowych. Dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej, usługi sieci dla przedsiębiorstw są bezpłatne.

Głównym celem naszych działań jest rozwój Państwa firmy. Wspieramy naszych klientów, którzy są zainteresowani zaistnieniem na zagranicznych rynkach, intensyfikacją eksportu czy też zmianą w modelu prowadzenia swojego biznesu. Oferujemy profesjonalne doradztwo m.in. z zakresu modeli biznesowych, projektowania produktów i usług, rozpoczynania lub zmiany w działalności typu e-commerce, kwestii prawnych i celnych związanych z obecnością na rynku wspólnotowym, praw własności intelektualnej, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju czy pozyskiwania finansowania, również ze źródeł alternatywnych takich jak fundusze seed, venture czy crowdfunding. Wspieramy w pozyskiwaniu kontrahentów zagranicznych, pomagamy w kwestiach prawnych związanych z eksportem. Utrzymujemy również bezpośredni kontakt z naukowcami, ekspertami oraz innymi partnerami regionalnymi i zagranicznymi, z których wiedzy i doświadczenia czerpiemy.    

Prowadzone przez nas działania mają odzwierciedlenie w sukcesach naszych klientów. Nawiązują oni konkretną współpracę z partnerami z zagranicy, zyskując nowych klientów, dostawców czy podwykonawców oraz pozyskują wiedzę pozwalającą na rozwój i skalowanie swojego przedsięwzięcia. Więcej o sukcesach naszych klientów w sekcji „Success story”.

W 2010 roku, jako jedyna instytucja w Polsce, zostaliśmy nagrodzeni prestiżową międzynarodową nagrodą Network Stars, przyznawaną przez Enterprise Europe Network, za doprowadzenie do podpisania przez naszego Klienta najlepszej umowy handlowej w Europie. W 2018 roku powtórzyliśmy ten sukces, zdobywając Network Prize za najlepiej wdrożoną nową usługę doradczą, na obszarze funkcjonowania całej sieci.

Do grona naszych klientów należą m.in. GryfitLab, Apptimia, Carbon Fox, Aerobits, Prototypujemy.pl, Pixel Legend, Cyfrowi Wynalazcy, MAREL Serwis, GM Plast, POSHE czy pAudio Technologies.

Chcesz do nich dołączyć? Zapraszamy do kontaktu.

Logo Enterprise Europe Network Logo Komisji Europejskiej
Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły pozytywny efekt, muszą być generowane i wdrażane w przemyślany i nieprzypadkowy sposób.
Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, kluczowe technologie i know-how firmy.
Badamy potencjał innowacyjny małych i dużych przedsiębiorstw.
Posiadamy dostęp do narzędzi i systemu współpracy umożliwiających poszukiwanie kontaktów handlowych w 600 organizacjach w ponad 60 krajach świata.
Prowadzimy doradztwo dla firm chcących uczestniczyć niemieckich zamówieniach publicznych.
Funkcjonujący w ramach RCIiTT ośrodek Enterprise Europe Network oferuje opracowanie analiz rynków docelowych działalności przedsiębiorstw.
Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.
Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub dywersyfikację działalności.
Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.
Mamy dostęp do szerokiej bazy wydarzeń targowo – wystawienniczych odbywających się na całym świecie, a w szczególności w Europie.