Wprowadzanie nowych produktów lub usług jest kosztowne, wymaga nakładów finansowych i czasu. Do tego proces taki może zakończyć się niepowodzeniem. Stąd wśród przedsiębiorców na całym świecie coraz bardziej popularne staje się ulepszanie swojego modelu biznesowego, a nie produktu. W sytuacji, kiedy wiele firm oferuje w zasadzie taki sam produkt lub usługę, często o sukcesie tej, a nie innej firmy, decyduje wybrany model prowadzenia biznesu.

Podczas konsultacji dotyczącej rozwoju modelu biznesowego odpowiemy na pytania:

  • Czy model biznesowy jest kompletny, czy jego poszczególne elementy są ze sobą spójne?
  • Czy kanały dotarcia do klientów, sposoby utrzymywania z nimi relacji i model zysków są jasno zdefiniowane?
  • Czy model biznesowy firmy wyróżnia się spośród konkurencji?
  • Czy firma właściwie zdefiniowała, jaką wartość dostarcza klientom, czy znane są ich potrzeby i oczekiwania?
  • W jakich kierunkach można rozwijać dany model biznesowy?

Analizę wykonujemy w oparciu o uznane narzędzia i metodologie: Business Model Canvas, Lean Canvas, Blue Ocean Strategy, Design Thinking i Service Design.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia dedykowanego szkolenia / warsztatu dla pracowników firmy, podczas którego wspólnie przeanalizujemy aktualny model biznesowy przedsiębiorstwa oraz wygenerujemy szereg pomysłów na jego rozwój i wprowadzenie innowacji.

Logo Enterprise Europe Network Logo Komisji Europejskiej
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz

Audyt innowacyjności

Badamy potencjał innowacyjny, wskazujemy możliwości rozwoju w obszarze innowacji.

Zobacz

Doradztwo z zakresu e-commerce

Oferujemy doradztwo z zakresu tworzenia, prowadzenia sklepu internetowego oraz zwiększania ilości…

Zobacz

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Zobacz

Finansowanie biznesu

Oferujemy doradztwo oraz prowadzimy warsztaty z zakresu pozyskiwania finansowania na rozwój firmy,…

Zobacz

EIC Accelerator Horyzontu Europa dla firm

Doradztwo w zakresie finansowania z EIC Accelerator Horyzontu Europa

Zobacz