Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo złożony. Aby przybliżyć Państwu wybrane zagadnienia nasz zespół organizuje wydarzenia szkoleniowo-warsztatowe.

Podczas spotkań uczestnicy otrzymują kompleksową wiedzę na wybrany temat, poznają zasady funkcjonujące w określonych typach konkursów i zawsze mogą zadawać pytania naszym prelegentom. 

Jesteśmy również otwarci na dedykowane spotkania i możemy przygotować prelekcję/warsztat na wskazany przez Państwa temat. Możemy przybliżyć tematykę związaną z Horyzontem Europa wybranej grupie odbiorców z uwzględnienie ich potrzeb.   
 

Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z…

Zobacz

Audyt dojrzałości cyfrowej

Raport z audytu potwierdza przeprowadzenie niezależnej oceny przez przedstawicieli uczelni, zawiera…

Zobacz

Konsultacje wniosku w PR Horyzont Europa

Skomplikowana dokumentacja unijna często zniechęca do napisania i złożenia wniosków projektowych. Z…

Zobacz

Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Horyzontalny Punkt…

Zobacz

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu…

Zobacz