Projekty

Projekty

realizowane

Projekty realizowane w ramach Programów Ramowych UE

Nr ref. 9
Wartość projektu
124 642,16
EURO
Źródło finansowania
PR UE Digital Europe
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
Nr ref. 8
Wartość projektu
349 500,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. hab. Anna Szymczyk, prof. ZUT
Nr ref. 7
Wartość projektu
599 875,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. XUECHENG CHEN, prof. ZUT
Nr ref. 6
Wartość projektu
126 500,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Nr ref. 5
Wartość projektu
408 860,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Remigiusz Panicz
Nr ref. 4
Wartość projektu
38 784,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa EURATOM
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
Nr ref. 3
Wartość projektu
60 187,50
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Ewa Kołoszycz
Nr ref. 2
Wartość projektu
349 600,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020 MSCA RISE

Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Nr ref. 1
Wartość projektu
94 221,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020 EURATOM
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty realizowane w ramach programów MEiN / MNiSW

Nr ref. 6
Wartość projektu
240 816,18
PLN
Źródło finansowania
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
Nr ref. 5
Wartość projektu
53 914,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Ewa Kołoszycz
Nr ref. 4
Wartość projektu
453 459,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Nr ref. 3
Wartość projektu
934 706,00
PLN
Źródło finansowania
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Nr ref. 2
Wartość projektu
542 208,32
PLN
Źródło finansowania
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
Nr ref. 1
Wartość projektu
91 525,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

Projekty realizowane w ramach pozostałych programów wsparcia

Nr ref. 2
Wartość projektu
2 066 771,66
PLN
Źródło finansowania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Agnieszka Korpal
Nr ref. 1
Wartość projektu
916 881,26
EURO
Źródło finansowania
Single Market Programme / Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Kierownik projektu w ZUT Krystyna Flak
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW: