EUROfusion - Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Wartość projektu
542 208,32
PLN
Źródło finansowania
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
Opis

Celem projektu jest rozwój energetyki opartej na kontrolowanej fuzji termojądrowej. W ramach projektu: prowadzone są badania  gorącej plazmy w istniejących eksperymentalnych reaktorach termojądrowych, budowany jest kolejny eksperymentalny reaktor ITER w Cadarache (Francja), który ma być decydującym krokiem w kierunku zademonstrowania możliwości uzyskiwania energii elektrycznej z fuzji jądrowej, a także prowadzone są prace projektowe nad pierwszą na świecie prototypową elektrownią termojądrowej DEMO o mocy rzędu kilkuset MW. Zadania realizowane przez zespół ZUT obejmują analizę cieplno-przepływową kabli nadprzewodnikowych projektowanych dla reaktora DEMO oraz analizę i optymalizację różnych wariantów siłowni turboparowej projektowanych dla reaktora DEMO.

Opiekun: