Obrazek

O nas

Posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie działająca na pograniczu sfery nauki i biznesu.

Kim jesteśmy?

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii działa w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzonego 1 stycznia 2009 r. z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Centrum zostało powołane w 2008 roku na bazie funkcjonującego od 1999 roku Biura Programów Międzynarodowych.

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.

Szereg naszych usług jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Najwyższa jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001:2015.

Zespół

Zdjęcie zespołu RCIiTT
zdjęcie portretowe Joanna Niemcewicz
Joanna
Niemcewicz

DZIAŁ: AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Magdalena Ostrowska
Magdalena
Ostrowska

START-UP'Y, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA

DZIAŁ: CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

zdjęcie portretowe Krystyna Flak
Krystyna
Flak

ICT, OPAKOWANIA (W TYM PAPIEROWE), MEDIA I INFORMACJE

zdjęcie portretowe Anny Chandoszko
Anna
Chandoszko

CHEMIA, TWORZYWA, TRANSPORT, BUDOWNICTWO

Tomasz Łyżwiński
Tomasz
Łyżwiński

BRANŻA ELEKTRYCZNA, MORSKA, AUTOMATYKA, ENERGIA

zdjęcie portretowe Sara Tabor-Osińska
Sara
Tabor-Osińska

OCHRONA ŚRODOWISKA, MEDYCYNA, AUTOMOTIVE

zdjęcie tymczasowe
Samanta
Ułybin

SPOŻYWCZA I ROLNICTWO, POLIGRAFIA I REKLAMA, DREWNO I MEBLE, ARCHITEKTURA, KULTURA

Agnieszka Wielgórecka
Agnieszka
Wielgórecka

TURYSTYKA, TEKSTYLIA, KOSMETYKI, STAL, BIOTECHNOLOGIA

Daria Wróbel
Daria
Wróbel

ICT, MEBLE, POLIGRAFIA , SZTUKA, KULTURA

SEKCJA: HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY

zdjęcie portretowe Agnieszki Korpal
Agnieszka
Korpal

FINANSOWANIE BADAŃ, HORYZONT EUROPA

zdjęcie portretowe Agnieszki Bujny
Agnieszka
Bujny

FINANSOWANIE BADAŃ, HORYZONT EUROPA

zdjęcie portretowe Anny Przybysz
Anna
Przybysz

FINANSOWANIE BADAŃ, HORYZONT EUROPA

SEKCJA: PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

zdjęcie portretowe Martyny Bober; blondynka w okularach
Martyna
Bober

PROJEKTY PR UE

zdjęcie portretowe Magdaleny Dębickiej
Magdalena
Dębicka-Mahmoud

PROJEKTY PR UE; WYRÓŻNIENIE HR

zdjęcie portretowe Kamili Kubiak
Kamila
Kubiak

PROJEKTY PR UE, INSTYTUCJONALNE NAWA

SEKCJA: ADMINISTRACYJNO-FINANSOWA

zdjęcie portretowe Magdalena Zięba
Magdalena
Zięba

FINANSE; LEAR

Wojciech Jędrzejewski
Wojciech
Jędrzejewski

WYDARZENIA

Joanna Koralewska
Joanna
Koralewska

PRACE ZLECONE (ODB)

Zdjęcie sylwetkowe Małgorzaty Ogonowskiej
Małgorzata
Ogonowska

PRACE ZLECONE (ODB)

Zdjęcie portretowe Aleksandry Rajskiej
Aleksandra
Rajska

KOMUNIKACJA

Partnerzy

Aby zapewnić kompleksowe usługi, współpracujemy z grupą podmiotów gospodarczych, które są nam bliskie pod względem podejścia biznesowego, wyznawanych zasad i wartości.

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Klaster ICT Pomorze Zachodnie proponuje klientom wysoce wyspecjalizowane usługi i technologie z obszaru informatyki i elektroniki. Obecnie, wokół Klastra skupionych jest 98 firm z regionu województwa zachodniopomorskiego. Inicjatywa ma na celu integrację środowiska przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz władz samorządowych. 

POMERANUS SEED

Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED działający w strukturach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP), daje możliwość pozyskania wsparcia doradczego oraz kapitałowego dla innowacyjnych pomysłów, będących na początkowym etapie rozwoju. O wsparcie finansowe do wysokości 200 tys. euro mogą ubiegać się projektodawcy posiadający innowacyjny pomysł z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), biotechnologii lub nanotechnologii.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej

Centrum Innowacji Akademii Morskiej sp. z o.o. jest niezależną spółką, której jedynym udziałowcem jest Akademia Morska w Szczecinie. Głównym celem działalności firmy jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Swoją ofertę kieruje zarówno do biznesu jak i naukowców.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczość

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości jest instytucją promującą i wspierającą małą i średnią przedsiębiorczość. Stowarzyszenie udziela pomocy organizacyjno-prawnej firmom już istniejącym, wspiera powstawanie nowych (m.in. przez działający w Stowarzyszeniu Inkubator), organizuje i prowadzi szkolenia, kursy, sympozja i konferencje. 

ZARR S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 r. a jej głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem jej działalności  jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom. Agencja wspiera innowacyjności rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo i szkolenia.

Środkowopomorska Rada NOT

Środkowopomorska Rada NOT działa od ponad 50 lat. Lata doświadczeń sprawiły, że na rynku są uznaną i cenioną placówką, prowadzącą działalność doradczą, konsultingową i szkoleniową. Świadczą usługi m.in. w zakresie opracowywania dokumentacji technicznych z dziedziny budownictwa i ochrony środowiska, wyceny nieruchomości i maszyn, sporządzania dokumentacji aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje unijne wraz z wystawianiem opinii o innowacyjności. Ponadto prowadzą szkolenia BHP, elektroenergetyczne do 1 kV, pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Klaster Medyczny iSynergia

Klaster zrzesza jednostki sektora medycznego w regionie aby poprzez integrację, innowacje, współdziałanie i synergię osiągnąć wysoki poziom usług. Celem klastra jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dzięki integracji nauki i biznesu.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w ramach której proponuje wsparcie finansowe oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Jest pierwszym w województwie zachodniopomorskim ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI), świadczącym usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują pożyczki na finansowanie działalności inwestycyjnej i obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru Polski Zachodniej.

Biuro Karier ZUT

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Wśród gamy usług jest m.in. prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, zapoznanie z technikami poszukiwania pracy, standardami rekrutacji oraz powiadamianie o możliwościach podnoszenia i poszerzania kwalifikacji zawodowych. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie.

ZPPZ Lewiatan

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan reprezentuje zachodniopomorskich przedsiębiorców,  skupia blisko 80 pracodawców z wielu branż, zatrudniających ponad 4 500 pracowników. Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania, wzmacnianie pozytywnego wizerunku pracodawców  oraz doskonalenie polskiego prawa w świetle dynamicznej rzeczywistości gospodarczej i demograficznej.

Zachodniopomorski Klaster Morski

Zachodniopomorski Klaster Morski oferuje dostęp do zorganizowanej sieci współpracy środowisk: przemysłu, nauki i biznesu w sektorze gospodarki morskiej oraz podmiotów innych dziedzin, związanych z gospodarką regionu, a także organów administracji rządowej i samorządowej.

Radgost

Radgost Sp. z o.o. jest firmą tworzącą rozwiązania ułatwiające pracę przedsiębiorcom, które następnie  udostępnia online. Tworzone są proste i użyteczne aplikacje usprawniające pracę firm., m.in. pakiet aplikacji Firmlet (w skład którego wchodzi również fakturownia.pl), które mają za zadanie ułatwić pracę małym i średnim przedsiębiorstwom. Fakturownia to oprogramowanie upraszczające proces wystawiania faktur, a także wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych oraz przejrzyście raportujące stan finansowy firmy. 

BIZNES meble.pl

Miesięcznik „BIZNES meble.pl” to wspólna inicjatywa grupy meble.pl oraz zespołu ludzi od wielu lat blisko związanych z branżą meblarską. Łącząc swoje doświadczenia utworzyli oni opiniotwórcze, a zarazem celnie trafiające w oczekiwania polskiego przemysłu meblarskiego czasopismo branżowe. 

Kwartalnik Rynek Drzewny

Kwartalnik Rynek Drzewny jest  magazynem dla wszystkich zainteresowanych wydarzeniami i sytuacją w branży tartacznej i jej otoczeniu. Jest on wydawany przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i umożliwia dostęp do unikalnego pakietu informacji. Pismo powstało z myślą o firmach i instytucjach w sposób poważny związanych z przemysłem drzewnym.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna Szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim i jedna z pierwszych w Polsce powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej, w 1991 roku, utworzono Business College, który pozwolił na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nową uczelnię.
Obecnie realizuje projekt "Szkolenie dla szybkow rozwijających się przedsiębiorców (Traning for Fast - Growing Entrepreneurs FASTER), którego celem jest stworzenie czterech innowacyjnych i kompleksowych programów szkoleniowych dla ambitnych przedsiębiorców.

Szczecinbiznes.pl

Szczecinbiznes.pl to zachodniopomorski portal gospodarczy, który jest źródłem informacji na temat biznesu, polityki, nauki i stylu życia na Pomorzu Zachodnim i w regionach sąsiadujących. 

Technopark Pomerania

Technopark Pomerania to kluczowa dla Szczecina i regionu, otwarta organizacja, wspierająca rozwój innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnej i rozbudowywanej infrastrukturze oraz kompleksowym programom wsparcia w Technoparku Pomerania tworzone są najlepsze warunki dla dynamicznego rozwoju firm z branży ICT – od inkubacji dla początkujących tzw. start-upów do wzmacniania funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw, zrzeszonych również pod skrzydłami Klastra ICT Pomorze Zachodnie. Zarządzająca Technoparkiem spółka Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny jest doświadczoną instytucją otoczenia biznesu, działającą aktywnie od wielu lat na rzecz podnoszenia innowacyjności firm i regionu.

INCERT

INCERT świadczy usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie opracowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji nowoczesnych systemów zarządzania. Poprzez swoje usługi doradcze Incert kompleksowo przygotowuje organizacje do certyfikacji. Systemy Zarządzania wdrażane przez konsultantów INCERT w organizacjach o różnych profilach działalności (produkcja przemysłowa, usługi, handel, jednostki administracyjne) certyfikowane zostały przez cieszące się wysoką renomą jednostki certyfikujące (np. BSI)

Netcamp

Netcamp to cykliczne spotkania branży internetowej na temat nowych technologii, internetu, open source, web 2.0, e-biznesu, nowych mediów oraz marketingu internetowego. Celem jest dyskusja na interesujące tematy i dzielenie się wiedzą. Spotkania oferują możliwość prezentacji ciekawych projektów, zwłaszcza startupów, oraz poznania nad czym pracują polskie firmy internetowe. Jest to idealna okazja do integracji lokalnej branży internetowej oraz networkingu w miłej atmosferze.

Zielona Chemia

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" to pierwszy w Polsce sformalizowany klaster chemiczny, skupiający 21 firm z branży z województwa zachodniopomorskiego. Firmy skupione w klastrze m.in. współpracują z naukowcami ze sfery B+R i instytucjami otoczenia biznesu oraz wspólnie aplikują o fundusze na rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych produktów w swoich firmach. 

Chemiabudowlana.info

Chemiabudowlana.info to portal branży chemii budowlanej skierowany przede wszystkim do fachowców i wykonawców, jak również osób prywatnych, które w mniejszym lub większym stopniu zmagają się z budową lub remontem własnego mieszkania czy domu. Portal jest pomocą każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy w temacie budownictwa i wykończenia wnętrz.

Dalej

Certyfikat ISO 9001:2015

Dbając o stałe podnoszenie jakości usług, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw proinnowacyjnych, RCIiTT postanowiło wdrożyć System Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015, potwierdzony uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Zobacz certyfikat »

iso_9001_urs_ukas_0.png