Obrazek

O nas

Posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie działająca na pograniczu sfery nauki i biznesu.

Kim jesteśmy?

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii działa w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie utworzonego 1 stycznia 2009 r. z połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Centrum zostało powołane w 2008 roku na bazie funkcjonującego od 1999 roku Biura Programów Międzynarodowych.

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.

Szereg naszych usług jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Najwyższa jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001:2015.

Zespół

Zdjęcie zespołu RCIiTT
zdjęcie portretowe Joanna Niemcewicz
Joanna
Niemcewicz

DZIAŁ: AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Magdalena Ostrowska
Magdalena
Ostrowska

START-UP'Y, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA

DZIAŁ: CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

zdjęcie portretowe Krystyna Flak
Krystyna
Flak

BRANŻA SPOŻYWCZA, OPAKOWANIA

Tomasz Łyżwiński
Tomasz
Łyżwiński

BRANŻA ELEKTRYCZNA, MORSKA, AUTOMATYKA, ENERGIA

zdjęcie portretowe Sara Tabor-Osińska
Sara
Tabor-Osińska

OCHRONA ŚRODOWISKA, MEDYCYNA, AUTOMOTIVE

Agnieszka Wielgórecka
Agnieszka
Wielgórecka

TURYSTYKA, TEKSTYLIA, KOSMETYKI, STAL, BIOTECHNOLOGIA

Daria Wróbel
Daria
Wróbel

ICT, MEBLE, POLIGRAFIA , SZTUKA, KULTURA

zdjęcie portretowe Jacek Wójcikiewicz
Jacek
Wójcikiewicz

CHEMIA, TWORZYWA, TRANSPORT, BUDOWNICTWO

SEKCJA: REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW RAMOWYCH

Agnieszka Korpal
Agnieszka
Korpal

FINANSOWANIE BADAŃ, HORYZONT EUROPA

Agnieszka Bujny
Agnieszka
Bujny

FINANSOWANIE BADAŃ, HORYZONT EUROPA

Anna Przybysz
Anna
Przybysz

FINANSOWANIE BADAŃ, HORYZONT EUROPA

SEKCJA: ADMINISTRACYJNO-FINANSOWA

zdjęcie portretowe Magdalena Zięba
Magdalena
Zięba

FINANSE; LEAR

Zdjęcie sylwetkowe Martyny Bober
Martyna
Bober

ADMINISTRACJA: PROJEKTY PR UE

zdjęcie portretowe Magdaleny Dębickiej-Mahmoud
Magdalena
Dębicka-Mahmoud

Administracja: projekty PR UE; wyróżnienie HR

Wojciech Jędrzejewski
Wojciech
Jędrzejewski

WYDARZENIA

Joanna Koralewska
Joanna
Koralewska

ADMINISTRACJA: PRACE ZLECONE (ODB)

zdjęcie portretowe Kamila Kubiak
Kamila
Kubiak

ADMINISTRACJA: PROJEKTY PR UE, INSTYTUCJONALNE NAWA

Zdjęcie sylwetkowe Małgorzaty Ogonowskiej
Małgorzata
Ogonowska

ADMINISTRACJA: PRACE ZLECONE (ODB)

Aleksandra Rajska
Aleksandra
Rajska

KOMUNIKACJA

Partnerzy

Aby zapewnić kompleksowe usługi, współpracujemy z grupą podmiotów gospodarczych, które są nam bliskie pod względem podejścia biznesowego, wyznawanych zasad i wartości.

ZARR S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 r. a jej głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem jej działalności  jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom. Agencja wspiera innowacyjności rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo i szkolenia.

Kwartalnik Rynek Drzewny

Kwartalnik Rynek Drzewny jest  magazynem dla wszystkich zainteresowanych wydarzeniami i sytuacją w branży tartacznej i jej otoczeniu. Jest on wydawany przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i umożliwia dostęp do unikalnego pakietu informacji. Pismo powstało z myślą o firmach i instytucjach w sposób poważny związanych z przemysłem drzewnym.

BIZNES meble.pl

Miesięcznik „BIZNES meble.pl” to wspólna inicjatywa grupy meble.pl oraz zespołu ludzi od wielu lat blisko związanych z branżą meblarską. Łącząc swoje doświadczenia utworzyli oni opiniotwórcze, a zarazem celnie trafiające w oczekiwania polskiego przemysłu meblarskiego czasopismo branżowe. 

Netcamp

Netcamp to cykliczne spotkania branży internetowej na temat nowych technologii, internetu, open source, web 2.0, e-biznesu, nowych mediów oraz marketingu internetowego. Celem jest dyskusja na interesujące tematy i dzielenie się wiedzą. Spotkania oferują możliwość prezentacji ciekawych projektów, zwłaszcza startupów, oraz poznania nad czym pracują polskie firmy internetowe. Jest to idealna okazja do integracji lokalnej branży internetowej oraz networkingu w miłej atmosferze.

Zielona Chemia

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" to pierwszy w Polsce sformalizowany klaster chemiczny, skupiający 21 firm z branży z województwa zachodniopomorskiego. Firmy skupione w klastrze m.in. współpracują z naukowcami ze sfery B+R i instytucjami otoczenia biznesu oraz wspólnie aplikują o fundusze na rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych produktów w swoich firmach. 

Chemiabudowlana.info

Chemiabudowlana.info to portal branży chemii budowlanej skierowany przede wszystkim do fachowców i wykonawców, jak również osób prywatnych, które w mniejszym lub większym stopniu zmagają się z budową lub remontem własnego mieszkania czy domu. Portal jest pomocą każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy w temacie budownictwa i wykończenia wnętrz.

Szczecinbiznes.pl

Szczecinbiznes.pl to zachodniopomorski portal gospodarczy, który jest źródłem informacji na temat biznesu, polityki, nauki i stylu życia na Pomorzu Zachodnim i w regionach sąsiadujących. 

Zachodniopomorski Klaster Morski

Zachodniopomorski Klaster Morski oferuje dostęp do zorganizowanej sieci współpracy środowisk: przemysłu, nauki i biznesu w sektorze gospodarki morskiej oraz podmiotów innych dziedzin, związanych z gospodarką regionu, a także organów administracji rządowej i samorządowej.

Centrum Innowacji Akademii Morskiej

Centrum Innowacji Akademii Morskiej sp. z o.o. jest niezależną spółką, której jedynym udziałowcem jest Akademia Morska w Szczecinie. Głównym celem działalności firmy jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Swoją ofertę kieruje zarówno do biznesu jak i naukowców.

Środkowopomorska Rada NOT

Środkowopomorska Rada NOT działa od ponad 50 lat. Lata doświadczeń sprawiły, że na rynku są uznaną i cenioną placówką, prowadzącą działalność doradczą, konsultingową i szkoleniową. Świadczą usługi m.in. w zakresie opracowywania dokumentacji technicznych z dziedziny budownictwa i ochrony środowiska, wyceny nieruchomości i maszyn, sporządzania dokumentacji aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje unijne wraz z wystawianiem opinii o innowacyjności. Ponadto prowadzą szkolenia BHP, elektroenergetyczne do 1 kV, pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Biuro Karier ZUT

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Wśród gamy usług jest m.in. prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, zapoznanie z technikami poszukiwania pracy, standardami rekrutacji oraz powiadamianie o możliwościach podnoszenia i poszerzania kwalifikacji zawodowych. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie.

INCERT

INCERT świadczy usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie opracowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji nowoczesnych systemów zarządzania. Poprzez swoje usługi doradcze Incert kompleksowo przygotowuje organizacje do certyfikacji. Systemy Zarządzania wdrażane przez konsultantów INCERT w organizacjach o różnych profilach działalności (produkcja przemysłowa, usługi, handel, jednostki administracyjne) certyfikowane zostały przez cieszące się wysoką renomą jednostki certyfikujące (np. BSI)

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczość

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości jest instytucją promującą i wspierającą małą i średnią przedsiębiorczość. Stowarzyszenie udziela pomocy organizacyjno-prawnej firmom już istniejącym, wspiera powstawanie nowych (m.in. przez działający w Stowarzyszeniu Inkubator), organizuje i prowadzi szkolenia, kursy, sympozja i konferencje. 

Technopark Pomerania

Technopark Pomerania to kluczowa dla Szczecina i regionu, otwarta organizacja, wspierająca rozwój innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnej i rozbudowywanej infrastrukturze oraz kompleksowym programom wsparcia w Technoparku Pomerania tworzone są najlepsze warunki dla dynamicznego rozwoju firm z branży ICT – od inkubacji dla początkujących tzw. start-upów do wzmacniania funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw, zrzeszonych również pod skrzydłami Klastra ICT Pomorze Zachodnie. Zarządzająca Technoparkiem spółka Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny jest doświadczoną instytucją otoczenia biznesu, działającą aktywnie od wielu lat na rzecz podnoszenia innowacyjności firm i regionu.

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Klaster ICT Pomorze Zachodnie proponuje klientom wysoce wyspecjalizowane usługi i technologie z obszaru informatyki i elektroniki. Obecnie, wokół Klastra skupionych jest 98 firm z regionu województwa zachodniopomorskiego. Inicjatywa ma na celu integrację środowiska przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz władz samorządowych. 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w ramach której proponuje wsparcie finansowe oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Jest pierwszym w województwie zachodniopomorskim ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI), świadczącym usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują pożyczki na finansowanie działalności inwestycyjnej i obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru Polski Zachodniej.

POMERANUS SEED

Fundusz Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED działający w strukturach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP), daje możliwość pozyskania wsparcia doradczego oraz kapitałowego dla innowacyjnych pomysłów, będących na początkowym etapie rozwoju. O wsparcie finansowe do wysokości 200 tys. euro mogą ubiegać się projektodawcy posiadający innowacyjny pomysł z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), biotechnologii lub nanotechnologii.

Radgost

Radgost Sp. z o.o. jest firmą tworzącą rozwiązania ułatwiające pracę przedsiębiorcom, które następnie  udostępnia online. Tworzone są proste i użyteczne aplikacje usprawniające pracę firm., m.in. pakiet aplikacji Firmlet (w skład którego wchodzi również fakturownia.pl), które mają za zadanie ułatwić pracę małym i średnim przedsiębiorstwom. Fakturownia to oprogramowanie upraszczające proces wystawiania faktur, a także wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych oraz przejrzyście raportujące stan finansowy firmy. 

Klaster Medyczny iSynergia

Klaster zrzesza jednostki sektora medycznego w regionie aby poprzez integrację, innowacje, współdziałanie i synergię osiągnąć wysoki poziom usług. Celem klastra jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dzięki integracji nauki i biznesu.

ZPPZ Lewiatan

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan reprezentuje zachodniopomorskich przedsiębiorców,  skupia blisko 80 pracodawców z wielu branż, zatrudniających ponad 4 500 pracowników. Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania, wzmacnianie pozytywnego wizerunku pracodawców  oraz doskonalenie polskiego prawa w świetle dynamicznej rzeczywistości gospodarczej i demograficznej.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna Szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim i jedna z pierwszych w Polsce powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej, w 1991 roku, utworzono Business College, który pozwolił na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nową uczelnię.
Obecnie realizuje projekt "Szkolenie dla szybkow rozwijających się przedsiębiorców (Traning for Fast - Growing Entrepreneurs FASTER), którego celem jest stworzenie czterech innowacyjnych i kompleksowych programów szkoleniowych dla ambitnych przedsiębiorców.

Dalej

Certyfikat ISO 9001:2015

Dbając o stałe podnoszenie jakości usług, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw proinnowacyjnych, RCIiTT postanowiło wdrożyć System Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015, potwierdzony uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Zobacz certyfikat »

iso_9001_urs_ukas_0.png