Przez technologie i innowacje do sukcesu

Łącząc biznes z nauką pomagamy w komercjalizacji i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych technologii. Organizując szkolenia wspieramy w uzupełnianiu kompetencji i przygotowujemy do podejmowania nowych wyzwań. Ułatwiając dostęp do staży i stypendiów naukowych pomagamy w budowaniu kariery zawodowej.

Nasza oferta

DLA NAUKOWCA

Pomoc w poszukiwaniu finansowania na prowadzenie badań, wsparcie uczestnictwa w programach badawczych, pomoc w komercjalizacji technologii i nawiązywaniu współpracy z przemysłem

Nasza oferta

DLA PRZEDSIĘBIORCY

Audyty i opinie o innowacyjności, pomoc w ochronie pomysłów i wspieranie współpracy z nauką. Poszukiwanie partnerów biznesowych, wsparcie ekspansji i opracowywanie analiz rynków.Wsparcie w poszukiwaniu finansowania innowacyjnych projektów w Horyzoncie Europa, m.in. EIC Accelerator.

Nasza oferta

DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

Analizy pomysłów na biznes i wsparcie tworzenia biznesplanów. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni biurowych i doradztwo w początkowej fazie prowadzenia firmy. Promocja najlepszych prac dyplomowych

Siedziba RCIITT hol

Baza technologii

Udostępniamy Państwu bazę technologii pochodzących
z ZUT, gdzie znajdują się informacje na temat technologii
przygotowywanych do komercjalizacji oraz ekspertyz
z zakresu wybranych obszarów badawczych.

Baza Technologii

Form

Enterprise Europe Network

Oferujemy dostęp do największej na świecie bazy kontaktów handlowych
i technologicznych.

Rozwiń swoją firmę lub projekt na rynkach międzynarodowych korzystając z obecnej w ponad 60 krajach, największej na świecie sieci współpracy, której jesteśmy oficjalnym przedstawicielem.

Poznaj naszą ofertę w zakresie EEN

Ciąg logotypów: logotypów ZUT, EEN oraz flaga Unii Europejskiej
Siedziba RCIITT

RCIiTT w PACTT

Jesteśmy członkiem-założycielem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski,a uczelnie i jednostki naukowe reprezentowane w nim poprzez centra transferu technologii oferują dostęp do ponad 65 000 naukowców w Polsce i ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.