Polityka prywatności

Dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dalej: RCIiTT ZUT) pod adresem innowacje.zut.edu.pl (dalej: Serwis) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania. Serwis wykorzystuje jednak pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z właściwymi przepisami prawa, w tym połączeń szyfrowanych za pomocą certyfikatu SSL.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputerze, telefonie itp.) i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach urządzenia końcowego, a ich stosowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu, firma Dige Nowak i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczecinie (70-419) przy pl. Rodła 9.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkownika, w szczególności poprzez rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb (w wersji mobilnej lub pełnej wersji Serwisu);
  2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie podawać loginu i hasła;
  3. tworzenia statystyk na potrzeby właściciela Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co z kolei umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Ponadto, pracownicy RCIiTT ZUT, podpisując indywidualne klauzule poufności, zobowiązali się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze poufnym otrzymanych od Klientów RCIiTT ZUT w jakiejkolwiek formie począwszy od dnia otrzymania tych informacji do 3 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę zawartej z ZUT. Oznacza to, że nie wolno im ujawniać stronom trzecim żadnych informacji z wyjątkiem dostępnych publicznie, uzyskanych niezależnie z innych źródeł, informacji, co do których uzyskano pisemną zgodę Klienta RCIiTT ZUT na ich ujawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Powyższego zobowiązania nie narusza jednak ujawnienie takich informacji innym pracownikom lub podwykonawcom RCIiTT ZUT po uprzednim poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania poufności.

Szczecin, 08.04.2020 r.