GREEN-MAP – Premia na Horyzoncie 2

Wartość projektu
453 459,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Opis

Celem projektu jest finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „Nowe zielone materiały polimerowe dla opakowań i wyrobów medycznych jednorazowego użytku w celu poprawy zrównoważonego rozwoju szpitali” (akronim: GREEN-MAP) realizowanego w ramach Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.

Opiekun: