HEDAsupercap - High Energy Density Asymmetric hybrid supercapacitors for applications in consumer goods and electrification

Wartość projektu
599 875,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Ewa Mijowska
Opis

Superkondensatory są uważane za kluczowe urządzenia do magazynowania energii, które mogą uzupełniać akumulatory do różnych zastosowań. Chociaż obecnie na rynku nadal dominują elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), ale ich niska gęstość energii nie jest w stanie zaspokoić stale rosnącego zapotrzebowania. Projekt HEDAsupercap ma na celu opracowanie asymetrycznych superkondensatorów hybrydowych o wysokiej gęstości energii, składających się z dwóch różnych elektrod typu EDLC i baterii. Poprawa gęstości energii zostanie osiągnięta dzięki asymetrycznemu projektowi ogniw oraz opracowaniu nowych materiałów i komponentów, w tym materiałów elektrodowych, ciekłych elektrolitów jonowych i kolektorów prądu. Zrównoważone, przyjazne dla środowiska i opłacalne metody zostaną zastosowane w celu wyeliminowania wykorzystania surowców krytycznych (CRM) i zminimalizowania wpływu na środowisko podczas produkcji komponentów. Ogniwa i moduły superkondensatorów składające się z nowo opracowanych komponentów wraz z innowacyjnym systemem zarządzania zostaną opracowane i zademonstrowane w skuterach elektrycznych, a także w rękawiczkach do ogrzewania dłoni w sporcie i rekreacji. Przeprowadzone zostaną kompleksowe analizy techniczno-ekonomiczne, opracowane zostanie uzasadnienie biznesowe i strategia wykorzystania, aby zaplanować przyszłą komercjalizację technologii HEDAsupercap. Konsorcjum HEDAsupercap obejmuje trzy organizacje badawczo-technologiczne, dwa uniwersytety i trzy wiodące firmy z sektora motoryzacyjnego, energetycznego i inżynieryjnego. Pozwoli to na szybkie przyjęcie i przyjęcie na rynku opracowanej technologii. Projekt HEDAsupercap będzie promował szerokie zastosowanie hybrydowych superkondensatorów o dużej gęstości energii w sektorach mobilności i dóbr konsumpcyjnych.
 

Opiekun: