BioMatDB - Advanced Database for Biomaterials with Data Analysis and Visualisation Tools extended by a Marketplace with Digital Advisors

Wartość projektu
126 500,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Opis

Celem projektu BIOMATDB jest stworzenie zaawansowanej bazy danych o biomateriałach dostarczającej szczegółowych informacji o ich właściwościach. Elastyczne narzędzia do analizy i wizualizacji danych będą wspierać proces wyszukiwania i selekcji w oparciu o analizy wyników badań biologicznych biomateriałów z literatury naukowej, aby uwzględnić dane dotyczące jak największej liczby właściwości materiałów.
Projekt zapewnia zoptymalizowany internetowy rynek informacji i doradców cyfrowych, aby wspierać firmy, zwłaszcza MŚP, w oferowaniu swoich produktów i właściwej prezentacji na skalę globalną. Aplikacja internetowa będzie dopasowywać dostawców i odbiorców dzięki inteligentnym narzędziom dopasowującym i wspieraniu decyzji krok po kroku.
BIOMATDB koncentruje się także na stworzeniu etykiety biokompatybilności, aby określić przydatność biomateriału do zastosowania w wyrobie medycznym lub terapii zaawansowanej oraz aby pomóc firmom, zwłaszcza MŚP, w wyborze i ułatwianiu dostępu do rynku ich produktów.
 

Opiekun: