EUROfusion - Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium

Wartość projektu
94 221,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020 EURATOM
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
Opis

EUROfusion - Implementacja poprzez Wspólny program członków konsorcjum EUROfusion działań opisanych w Mapie Drogowej dla Fuzji Jądrowej w ramach programu "Horyzont 2020"
Celem projektu jest rozwój energetyki opartej na kontrolowanej fuzji termojądrowej. W ramach projektu: prowadzone są badania  gorącej plazmy w istniejących eksperymentalnych reaktorach termojądrowych, budowany jest kolejny eksperymentalny reaktor ITER w Cadarache (Francja), który ma być decydującym krokiem w kierunku zademonstrowania możliwości uzyskiwania energii elektrycznej z fuzji jądrowej, a także prowadzone są prace projektowe nad pierwszą na świecie prototypową elektrownią termojądrowej DEMO o mocy rzędu kilkuset MW. Zadania realizowane przez zespół ZUT obejmują analizę cieplno-przepływową kabli nadprzewodnikowych projektowanych dla reaktora DEMO oraz analizę i optymalizację różnych wariantów siłowni turboparowej projektowanych dla reaktora DEMO.

Opiekun: