GREEN-MAP - Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Wartość projektu
934 706,00
PLN
Źródło finansowania
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Opis

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów dotyczących współpracy z partnerami zagranicznymi (oddelegowań) w związku z realizacją projektu pt. „Nowe zielone materiały polimerowe dla opakowań i wyrobów medycznych jednorazowego użytku w celu poprawy  zrównoważonego rozwoju szpitali” (akronim: GREEN-MAP) prowadzonego w ramach międzynarodowego programu Horyzont 2020. Głównym celem badawczym GREEN-MAP jest stworzenie odpowiednich warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym w branży wyrobów medycznych jednorazowego użytku. W ramach grantu zostaną opracowane nowe biologiczne, biodegradowalne polimery, które można zastosować w opakowaniach urządzeń medycznych, a także w jednorazowych urządzeniach/komponentach medycznych. Konsorcjum, koordynowane przez ZUT w Szczecinie, tworzą University of Bologna (Włochy), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie (Węgry), firmy z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski oraz jeden partner z USA.

Opiekun: