Enterprise Europe Network for West part of Poland (EEN4WP)

Wartość projektu
916 881,26
EURO
Źródło finansowania
Single Market Programme / Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Kierownik projektu w ZUT Krystyna Flak
Opis

Celem projektu jest wsparcie zachodniopomorskich przedsiębiorców w dwóch obszarach: internacjonalizacji oraz innowacyjności. W dziedzinie internacjonalizacji, konsultanci projektu wspierają MSP w poszukiwaniu zagranicznych partnerów handlowych, technologicznych oraz badawczych, zapewniają obsługę prawną umów międzynarodowych oraz odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące rozwoju eksportu, praw własności intelektualnej, wyjazdów na targi zagraniczne czy realizowania misji gospodarczych. Konsultanci świadczą również kompleksowe wsparcie w zakresie analizy rynków, wiedzy o danym rynku zagranicznym czy kwestiach importowych. W dziedzinie innowacyjności, konsultanci pomagają firmom z naszego regionu oferować produkty i usługi bardziej efektywnie i bardziej innowacyjnie – poprzez realizację audytów technologicznych, innowacyjności, praw własności intelektualnej, wsparcie w zakresie projektowania produktów/usług czy modeli biznesowych. Zapewniamy również wsparcie w zakresie cyfryzacji, finansowania alternatywnego (crowfunding) czy wejścia na platformy e-commerce. 

Więcej informacji w zakładce oferta dla Przedsiębiorcy na stronie RCIiTT.

Opiekun: