EUROfusion - Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Wartość projektu
240 816,18
PLN
Źródło finansowania
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
Opis

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów dotyczących współpracy w związku z realizacją projektu EUROfusion prowadzonego w ramach międzynarodowego programu EURATOM. W ramach programu trwa m.in. budowa reaktora termojądrowego ITER w Cadarache (Francja) – największego tokamaka na świecie. ITER będzie reaktorem eksperymentalnym, który ma być decydującym krokiem w kierunku zademonstrowania możliwości uzyskiwania użytecznej energii z fuzji termojądrowej (po raz pierwszy w historii ilość energii wyzwolonej z reakcji fuzji jądrowej ma przekroczyć nakład energetyczny niezbędny do zainicjowania tej reakcji). ITER będzie też największym na Ziemi laboratorium fizyki plazmy. Uzyskiwane wyniki badań będą miały fundamentalne znaczenie teoretyczne i praktyczne. Kolejnym etapem ma być budowa pierwszej na świecie prototypowej elektrowni termojądrowej o mocy rzędu kilkuset MW, której centralną częścią będzie tokamak DEMO, dla którego rozpoczęły się już prace projektowe.

Opiekun: