HPC4Poland - EDIH

Wartość projektu
124 642,16
EURO
Źródło finansowania
PR UE Digital Europe
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
Opis

HPC4Poland EDIH to sieć non-profit złożona z 16 partnerów biznesowych i technologicznych z północno-zachodniej Polski. Głównym celem projektu jest współtworzenie i dostarczanie zaawansowanych, wysokowydajnych narzędzi obliczeniowych, odpowiadających rzeczywistym potrzebom polskich firm produkcyjnych i organizacji publicznych.
Narzędzia HPCC zwiększą konkurencyjność wspieranych jednostek poprzez:

•    krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek, tj. ramy czasowe dla nowego projektu/certyfikacji wyrobu,
•    nowe spersonalizowane produkty w ofercie (np. firmy mogą symulować wiele wersji produktu, jego kształty, materiały, nowe zastosowania),
•    niższe koszty wdrażania nowych produktów dzięki migracji z tradycyjnych do wirtualnych laboratoriów
•    optymalizacja procesów logistycznych i produkcyjnych
•    testowanie produktów w ekstremalnych warunkach, niedostępnych w tradycyjnych laboratoriach.
 

Opiekun: