HPC4Poland - EDIH

Wartość projektu
124 642,16
EURO
Źródło finansowania
PR UE Digital Europe
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
Opis

 

logotyp projektu HPC4PolandHPC4Poland EDIH to sieć non-profit złożona z 16 partnerów biznesowych i technologicznych z północno-zachodniej Polski. Głównym celem projektu jest współtworzenie i dostarczanie zaawansowanych, wysokowydajnych narzędzi obliczeniowych, odpowiadających rzeczywistym potrzebom polskich firm produkcyjnych i organizacji publicznych.

Narzędzia HPCC zwiększą konkurencyjność wspieranych jednostek poprzez:

•    krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek, tj. ramy czasowe dla nowego projektu/certyfikacji wyrobu,
•    nowe spersonalizowane produkty w ofercie (np. firmy mogą symulować wiele wersji produktu, jego kształty, materiały, nowe zastosowania),
•    niższe koszty wdrażania nowych produktów dzięki migracji z tradycyjnych do wirtualnych laboratoriów
•    optymalizacja procesów logistycznych i produkcyjnych
•    testowanie produktów w ekstremalnych warunkach, niedostępnych w tradycyjnych laboratoriach.

 

Usługi konsorcjum HPC4Poland świdczone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:

1.    Audyt przedsiębiorstwa produkcyjnego wg metody ADMA, wg standardu RAMI 4.0 - czytaj więcej>>>
2.    Szkolenie i warsztaty z zakresu modelowania zgodnie z podejściem RAMI 4.0 - czytaj więcej>>>
3.    Zastosowanie inżynierii systemów do zarządzania działaniami proinnowacyjnymi – szkolenie - czytaj więcej>>>
4.    Metoda ADMA w audycie wewnętrznym w siedmiu obszarach transformacji – warsztaty - czytaj więcej>>>
5.    Zarządzanie kompetencjami cyfrowymi w firmach i administracji publicznej - czytaj więcej>>>
6.    Audyt technologiczny w zakresie opcji wdrożenia technologii wytwarzania przyrostowego - czytaj więcej>>>
7.    Doradztwo związane z wdrożeniem wybranej technologii wytwarzania przyrostowego - czytaj więcej>>>
8.    Opracowanie procesu technologicznego i wdrożenia dla wybranej metody wytwarzania przyrostowego - czytaj więcej>>>
9.    Design Thinking – baza: nowe produkty wykorzystujące technologie AM - czytaj więcej>>>
10.  Design Thinking – rozwój: nowe produkty wykorzystujące technologie AM - czytaj więcej>>>

 

Lider projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe 

Konsorcjanci:

1.    Politechnika Poznańska 
2.    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
3.    Uniwersytet Zielonogórski 
4.    Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5.    Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 
6.    Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 
7.    Politechnika Gdańska
8.    Park Naukowo-technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. 
9.    Fundacja „Altum” 
10.  Atres Intralogistics Sp. z o.o. 
11.  Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Centrum Badań I Rozwoju Nowoczesnych Technologii z Wrześni
12.  Procobot Sp. z o.o. Sp. K. 
13.  Concordia Design Sp. z o.o.  
14.  Invenco Sp. z o.o. 
15.  Apollogic Sp. z o.o.  

ciąg logotypów identyfikujących finansowanie z FENG i KE

Opiekun: