R4D – Resilience For Dairy

Wartość projektu
60 187,50
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Ewa Kołoszycz
Opis

Odporność sektora mleczarskiego
Celem projektu jest utworzenie sieci producentów mleka, organizacji rolniczych, doradców oraz naukowców, która będzie stymulować wymianę wiedzy i praktycznych rozwiązań na poziomie międzynarodowym.
Stworzony ekosystem R4D pozwoli na identyfikację i dzielenie się innowacjami i praktykami
w całej Europie oraz usprawni upowszechnianie wyników badań, które nie zostały jeszcze szeroko przyjęte w gospodarstwach.
Zainicjowana wielopodmiotowa współpraca w konsekwencji doprowadzi do wdrożenia innowacji w gospodarstwach, które podniosą ich rentowność ekonomiczną, poprawią efektywność techniczną oraz umożliwią zrównoważony rozwój europejskiego sektora mleczarskiego.

 

Opiekun: