GREEN-MAP – Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability

Wartość projektu
349 600,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020 MSCA RISE

Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Opis

Głównym celem badawczym GREEN-MAP jest stworzenie odpowiednich warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym w branży wyrobów medycznych jednorazowego użytku. W ramach projektu zostaną opracowane nowe biologiczne, biodegradowalne polimery, które można zastosować w opakowaniach urządzeń medycznych, a także w jednorazowych urządzeniach/komponentach medycznych.
Projekt, oparty na oddelegowaniach (Secondments), ukierunkowany jest na rozwój kariery naukowej młodych naukowców (Early Stage Researchers, ERS) oraz doświadczonych badawczy (Experienced Researchers, ER).
Konsorcjum, koordynowane przez ZUT w Szczecinie, tworzą University of Bologna (Włochy), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie (Węgry), firmy z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski oraz jeden partner z USA.
Jednostkami realizującymi projekt ze strony ZUT w Szczecinie są Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów – kierowana przez prof. dr hab. inż. Mirosławę El Fray oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych – kierowane przez prof. dr hab. inż. Artura Bartkowiaka.

Na potrzeby upowszechniania informacji o realizowanym projekcie utworzona została dedykowana strona internetowa greenmap.zut.edu.pl

Opiekun: