FURIOUS – Versatile furan-based polymers for strict and high value applications in packaging, automotive and underwater environments

Wartość projektu
349 500,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. hab. Anna Szymczyk, prof. ZUT
Opis

Celem projektu jest opracowanie nowej grupy biopolimerów na bazie kwasu furanodikarboksylowego (FDCA) jako nowych zrównoważone alternatyw dla tradycyjnych opartych na ropie naftowej polimerów stosownych w surowych warunkach użytkowania zgodnie z wymaganiami sektorów przemysłu: motoryzacyjnego, opakowaniowego i podwodnego. Na ZUT będą syntezowane i charakteryzowane nowe polimery oparte na FDCA.

Opiekun: