EUROfusion - Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium

Wartość projektu
38 784,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont Europa EURATOM
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. ZUT
Opis

EUROfusion - Realizacja działań opisanych w Mapie Drogowej dla Fuzji Jądrowej w ramach programu Horyzont Europa poprzez wspólny program członków konsorcjum EUROfusion. 

Celem projektu jest rozwój energetyki opartej na kontrolowanej fuzji termojądrowej. W ramach projektu: prowadzone są badania  gorącej plazmy w istniejących eksperymentalnych reaktorach termojądrowych, budowany jest kolejny eksperymentalny reaktor ITER w Cadarache (Francja), który ma być decydującym krokiem w kierunku zademonstrowania możliwości uzyskiwania energii elektrycznej z fuzji jądrowej, a także prowadzone są prace projektowe nad pierwszą na świecie prototypową elektrownią termojądrowej DEMO o mocy rzędu kilkuset MW. Zadania realizowane przez zespół ZUT obejmują przede wszystkim kontynuacją rozpoczętej w 2020 r. analizy cieplno-przepływowej kabli zaprojektowanych przez zespół CEA Cadarache dla sześciu cewek PF tokamaka DEMO.
 

Opiekun: