Audyt dojrzałości cyfrowej

Raport z audytu potwierdza przeprowadzenie niezależnej oceny przez przedstawicieli uczelni, zawiera informację o stopniu dojrzałości cyfrowej oraz rekomendacje dalszych działań.

Jest to badanie, które pozwala na ocenę funkcjonowania organizacji w różnych jej obszarach pod kątem przygotowania do działań związanych z cyfryzacją. Jego wynik określa punkt wyjścia i stanowi bazę do planowania dalszych kroków w ramach procesu transformacji cyfrowej. Raport dostarcza informacje wykorzystywane przy aplikowaniu o środki unijne gdzie temat cyfryzacji stanowi element wniosku o dotację.

Zakres audytu dojrzałości cyfrowej obejmuje analizę obszarów:

  • Strategia - w jakim stopniu funkcjonuje już zdefiniowany proces systematycznej cyfryzacji i jak konsekwentnie jest on stosowany, aktualizowany, dopasowywany do sytuacji rynkowej,
  • Klienci - jakie wymagania w obszarze cyfryzacji mają klienci, np. ułatwianie procesów zakupowych, dostawy, obsługi posprzedażowej czy też zarządzania relacjami z nimi,
  • Konkurencja - analiza dojrzałości cyfrowej głównych konkurentów, stosowane przez nich obecnie technologie cyfrowe,
  • Organizacja i kultura organizacyjna - ocena gotowości cyfrowej struktury organizacyjnej i istniejącego know-how, przygotowanie pracowników do automatyzacji części procesów (cyfryzacja musi być zakotwiczona w organizacji i kulturze firmy, bez jej akceptacji i zrozumienia próba jej wdrożenia zakończy się porażką),
  • Technologia - ocena gotowości przedsiębiorstwa do wdrożenia lub adaptacji technologii cyfrowych w zakresie komunikacji, sprzedaży, dystrybucji, itp.
Logo Enterprise Europe Network Logo Komisji Europejskiej
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu…

Zobacz

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Zobacz

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Zobacz

Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Pomyśl już dziś o swojej karierze i zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej!

Zobacz

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz