Audyt dojrzałości cyfrowej

Raport z audytu potwierdza przeprowadzenie niezależnej oceny przez przedstawicieli uczelni, zawiera informację o stopniu dojrzałości cyfrowej oraz rekomendacje dalszych działań.

Jest to badanie, które pozwala na ocenę funkcjonowania organizacji w różnych jej obszarach pod kątem przygotowania do działań związanych z cyfryzacją. Jego wynik określa punkt wyjścia i stanowi bazę do planowania dalszych kroków w ramach procesu transformacji cyfrowej. Raport dostarcza informacje wykorzystywane przy aplikowaniu o środki unijne gdzie temat cyfryzacji stanowi element wniosku o dotację.

Zakres audytu dojrzałości cyfrowej obejmuje analizę obszarów:

  • Strategia - w jakim stopniu funkcjonuje już zdefiniowany proces systematycznej cyfryzacji i jak konsekwentnie jest on stosowany, aktualizowany, dopasowywany do sytuacji rynkowej,
  • Klienci - jakie wymagania w obszarze cyfryzacji mają klienci, np. ułatwianie procesów zakupowych, dostawy, obsługi posprzedażowej czy też zarządzania relacjami z nimi,
  • Konkurencja - analiza dojrzałości cyfrowej głównych konkurentów, stosowane przez nich obecnie technologie cyfrowe,
  • Organizacja i kultura organizacyjna - ocena gotowości cyfrowej struktury organizacyjnej i istniejącego know-how, przygotowanie pracowników do automatyzacji części procesów (cyfryzacja musi być zakotwiczona w organizacji i kulturze firmy, bez jej akceptacji i zrozumienia próba jej wdrożenia zakończy się porażką),
  • Technologia - ocena gotowości przedsiębiorstwa do wdrożenia lub adaptacji technologii cyfrowych w zakresie komunikacji, sprzedaży, dystrybucji, itp.
Logo Enterprise Europe Network Logo Komisji Europejskiej
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Opracowanie procesu technologicznego dla wybranej metody wytwarzania przyrostowego

Opracowanie procesu technologicznego na potrzeby przyszłego wdrożenia dla wybranej metody…

Zobacz

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Zobacz

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?…

Zobacz

Propozycja Wartości - warsztaty (VPC)

Twoja propozycja wartości to powód, dla którego klient ma chcieć kupić coś od ciebie, a nie od…

Zobacz

Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Pomyśl już dziś o swojej karierze i zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej!

Zobacz

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z…

Zobacz

Zamówienia publiczne w Niemczech

Prowadzimy doradztwo dla firm chcących uczestniczyć w niemieckich zamówieniach publicznych.

Zobacz

Ocena pomysłu na biznes

Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub…

Zobacz