Biura dla młodych firm

Od 2014 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje przestrzeniami biurowymi, które w drodze konkursu udostępniane są nieodpłatnie firmom na wczesnym etapie rozwoju w ramach usługi inkubacji oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej w ramach usługi preinkubacji.

Młode firmy w procesie inkubacji mogą liczyć na wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, dzięki udostępnieniu im stanowisk pracy, miejsc parkingowych i rowerowych oraz możliwości korzystania z sali spotkań biznesowych. Inkubacja trwa 1 rok i jest bezpłatna, a nabór odbywa się w sposób ciągły. Osoby planujące założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się o wsparcie w postaci preinkubacji w trybie ciągłym, a umowa podpisywana jest zwyczajowo na 3 miesiące, z możliwością przedłużenia o kolejny kwartał. Preinkubowani lokatorzy mogą liczyć na uzyskanie dostępu do stanowisk pracy, miejsc parkingowych i rowerowych oraz możliwości korzystania z sali spotkań biznesowych.

Zarówno inkubacja, jak też preinkubacja nie ograniczają się tylko do udostępnienia stanowiska pracy. Każdy z klientów, który stanie się lokatorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT będzie mógł skorzystać z pakietu usług dodatkowych, takich jak doradztwo w zakresie założenia i prowadzenia firmy, indywidualnych warsztatów biznesowych oraz uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych w RCIiTT.

Informacje dotyczące naborów oraz szczegółowy zakres usług w ramach inkubacji i preinkubacji znajdziesz https://innowacje.zut.edu.pl/inkubator

Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Prawa własności intelektualnej

Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.

Zobacz

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Zobacz

Ocena pomysłu na biznes

Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub…

Zobacz

PREINKUBACJA

Masz pomysł na biznes, pracujesz nad nowym projektem? Przyjrzymy się jego założeniom i pomożemy go…

Zobacz

Wsparcie w rejestracji firmy

Założenie działalności gospodarczej wymaga podjęcia decyzji o wyborze formy prawnej.

Zobacz

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?…

Zobacz

Konsultacje wniosku w PR Horyzont Europa

Skomplikowana dokumentacja unijna często zniechęca do napisania i złożenia wniosków projektowych. Z…

Zobacz

Propozycja Wartości - warsztaty (VPC)

Twoja propozycja wartości to powód, dla którego klient ma chcieć kupić coś od ciebie, a nie od…

Zobacz

Warsztaty z opracowaniem Modelu Biznesowego (BMC)

czyli jak przygotowac plan działania firmy

Zobacz