Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Ekspert Komisji Europejskiej – brzmi dumnie i nie jest niemożliwe. Pomyśl już dziś o swojej karierze, zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej i zdobywaj informacje z pierwszej ręki o najnowszych trendach w nauce . Ten tytuł naprawdę niesie za sobą szereg możliwości i korzyści.

Horyzont 2020 jest bardzo interdyscyplinarnym programem, do którego wpływają tysiące wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Do ich oceny potrzebne są większe zasoby, niż te którymi dysponuje KE, dlatego stworzono bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego świata. Rejestrować można się przez cały okres trwania Horyzontu 2020 poprzez Participant Portal. Aby zostać wybranym do pracy przy najbliższych konkursach, należy zrobić to już teraz. Eksperci powoływani są do oceny wniosków, a także służą pomocą KE w ocenie całego programu.

Od kandydatów nie wymaga się tylko wiedzy popartej najwyższymi tytułami naukowymi ani doświadczeniem w realizacji projektów z programów ramowych. Wystarczy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i bogata praktyka, najlepiej w przemyśle. Zaproszenie skierowane jest także do osób, które nie prowadzą badań lecz posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej czy też większej liczbie dziedzin: administracja, zarządzanie i ocena projektów badawczo-rozwojowych, wykorzystywanie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i innowacji. Istotna jest znajomość kwestii związanych z nauką i społeczeństwem, tj.: edukacja, komunikacja, etyka, międzynarodowa współpraca w nauce, technologia, rozwój zasobów ludzkich itp. Ważna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie czytanych wniosków, pisanie do nich komentarzy oraz prowadzenie płynnej dyskusji z pozostałymi ekspertami.

Profil eksperta ma tworzymy poprzez wypełnianie kolejnych zakładek, dokładnie 6. Dobrze przygotowane CV, to połowa sukcesu! Wypełniając wniosek należy podać jak najwięcej informacji o przebiegu swojej kariery naukowej, ponieważ stworzony profil będzie wizytówką,
na postawie której KE oceni doświadczenie oraz kwalifikacje.

Pełnienie funkcji eksperta wiąże się nie tylko z obowiązkami, to także cały szereg korzyści, nie tylko finansowych. Nade wszystko zyskuje się cenną wiedzę o tym, jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek, czego unikać oraz czego oczekuje KE. Jednym słowem jest
to możliwość uczenia się na błędach innych. Zasiadanie do obrad z innymi sprzyja nawiązywaniu wartościowych kontaktów zawodowych, co w przyszłości może zaowocować nawet współpracą badawczą. Oczywiście praca eksperta jest również dodatkowo wynagradzana w postaci przyznawanej diety w wysokości 450 EUR za dzień pracy, zwrotów kosztów podróży oraz hotelu.

Założenie profilu nie gwarantuje, że zostanie się automatycznie wybranym. Eksperci są dobierani wg aktualnych potrzeb w zakresie wiedzy w kontekście ogłoszonych konkursów, czy realizowanych już projektów. Odpowiednie służby kontaktują się bezpośrednio z kandydatami. Praca przy ewaluacji pozbawiona jest biurokracji, wszystko odbywa się przy użyciu konta na Participant Portal.

Niestety udział Polaków w panelach eksperckich jest wciąż znikomy, a to zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii prowadzi szereg akcji zachęcających do rejestrowania się w bazie ekspertów. Podczas organizowanych dyżurów eksperckich oraz szkoleń prowadzonych często przez członków KE, można uzyskać praktyczne wskazówki, fachowe porady oraz rozwiać wątpliwości. Jeżeli kogoś zainteresował temat i uznał, że warto, że też chce zostać ekspertem, zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa

Podobne usługi

Analizy rynków

Funkcjonujący w ramach RCIiTT ośrodek Enterprise Europe Network oferuje opracowanie analiz rynków…

Zobacz

Targi, konferencje i misje gospodarcze

Mamy dostęp do szerokiej bazy wydarzeń targowo – wystawienniczych odbywających się na całym świecie…

Zobacz

EURAXESS

EURAXESS – Researchers in Motion jest siecią centrów zlokalizowanych na całym świecie. Naszym celem…

Zobacz

Rozwój Modelu Biznesowego

Konsultujemy i pomagamy rozwijać modele biznesowe naszych klientów.

Zobacz

Wsparcie praw własności intelektualnej

Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.

Zobacz

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Zobacz

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

Śniadania biznesowe

Śniadania biznesowe są doskonałą okazją do nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami,…

Zobacz

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu 2020

Wszystkie osoby realizujące projekty z Horyzontu 2020 w woj. zachodniopomorskim mogą skorzystać z…

Zobacz