Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Ekspert Komisji Europejskiej – brzmi dumnie i nie jest niemożliwe. Pomyśl już dziś o swojej karierze, zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej i zdobywaj informacje z pierwszej ręki o najnowszych trendach w nauce. Ten tytuł naprawdę niesie za sobą szereg możliwości i korzyści.

Horyzont 2020 jest bardzo interdyscyplinarnym programem, do którego wpływają tysiące wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Do ich oceny potrzebne są większe zasoby, niż te którymi dysponuje KE, dlatego stworzono bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego świata. Rejestrować można się przez cały okres trwania Horyzontu 2020 poprzez portal Funding & tender opportunities. Aby zostać wybranym do pracy przy najbliższych konkursach, należy zrobić to już teraz. Eksperci powoływani są do oceny wniosków, a także służą pomocą KE w ocenie całego programu.

Od kandydatów nie wymaga się wiedzy popartej najwyższymi tytułami naukowymi ani doświadczeniem w realizacji projektów z programów ramowych. Wystarczy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i bogata praktyka, najlepiej w przemyśle. Zaproszenie skierowane jest także do osób, które nie prowadzą badań lecz posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej czy też większej liczbie dziedzin: administracja, zarządzanie i ocena projektów badawczo-rozwojowych, wykorzystywanie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i innowacji. Istotna jest znajomość kwestii związanych z nauką i społeczeństwem, tj.: edukacja, komunikacja, etyka, międzynarodowa współpraca w nauce, technologia, rozwój zasobów ludzkich itp. Ważna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie czytanych wniosków, pisanie do nich komentarzy oraz prowadzenie płynnej dyskusji z pozostałymi ekspertami.

Profil eksperta tworzymy poprzez wypełnianie kolejnych zakładek, dokładnie 6. Dobrze przygotowane CV, to połowa sukcesu! Wypełniając wniosek należy podać jak najwięcej informacji o przebiegu swojej kariery naukowej, ponieważ stworzony profil będzie wizytówką, na postawie której KE oceni doświadczenie oraz kwalifikacje.

Pełnienie funkcji eksperta wiąże się nie tylko z obowiązkami, to także cały szereg korzyści, nie tylko finansowych. Nade wszystko zyskuje się cenną wiedzę o tym, jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek, czego unikać oraz czego oczekuje KE. Jednym słowem jest to możliwość uczenia się na błędach innych. Zasiadanie do obrad z innymi sprzyja nawiązywaniu wartościowych kontaktów zawodowych, co w przyszłości może zaowocować nawet współpracą badawczą. Oczywiście praca eksperta jest również wynagradzana w wysokości 450 EUR za dzień pracy. Dodatkowo ewaluator otrzymuje zwrot kosztów podróży oraz hotelu.

Założenie profilu nie gwarantuje, że zostanie się automatycznie wybranym. Eksperci są dobierani wg aktualnych potrzeb w zakresie wiedzy w kontekście ogłoszonych konkursów, czy realizowanych już projektów. Odpowiednie służby kontaktują się bezpośrednio z kandydatami. Praca przy ewaluacji pozbawiona jest biurokracji, wszystko odbywa się przy użyciu konta na portalu Funding & tender opportunities.

Niestety udział Polaków w panelach eksperckich jest wciąż znikomy, a to zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii prowadzi szereg akcji zachęcających do rejestrowania się w bazie ekspertów. Podczas organizowanych dyżurów eksperckich oraz szkoleń prowadzonych często przez członków KE, można uzyskać praktyczne wskazówki, fachowe porady oraz rozwiać wątpliwości. Jeżeli kogoś zainteresował temat i uznał, że warto, że też chce zostać ekspertem, zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa
Sara Tabor-Osińska
Sara
Tabor-Osińska
samodzielny referent

*czasowa nieobecność*

Podobne usługi

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?…

Zobacz

Konsultacje wniosku

Skomplikowana dokumentacja unijna często odstrasza od przygotowywania wniosków. Nasz zespół…

Zobacz

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz

Wsparcie praw własności intelektualnej

Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.

Zobacz

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Posiadamy dostęp do narzędzi i systemu współpracy umożliwiających poszukiwanie kontaktów handlowych…

Zobacz

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu 2020

Wszystkie osoby realizujące projekty z Horyzontu 2020 w woj. zachodniopomorskim mogą skorzystać z…

Zobacz

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

Biura dla mlodych firm

Od 2014 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje przestrzeniami biurowymi, które w…

Zobacz

Analizy rynków

Funkcjonujący w ramach RCIiTT ośrodek Enterprise Europe Network oferuje opracowanie analiz rynków…

Zobacz