Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Ekspert Komisji Europejskiej – brzmi dumnie i nie jest niemożliwe. Pomyśl już dziś o swojej karierze, zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej i zdobywaj informacje z pierwszej ręki o najnowszych trendach w nauce. Ten tytuł naprawdę niesie za sobą szereg możliwości i korzyści.

Horyzont Europa jest bardzo interdyscyplinarnym programem, do którego wpływają tysiące wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Do ich oceny potrzebne są większe zasoby, niż te którymi dysponuje KE, dlatego stworzono bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego świata. Rejestrować można się przez cały okres trwania Horyzontu Europa poprzez portal Funding & tender opportunities. Aby zostać wybranym do pracy przy najbliższych konkursach, należy zrobić to już teraz. Eksperci powoływani są do oceny wniosków, a także służą pomocą KE w ocenie całego programu.

Od kandydatów nie wymaga się wiedzy popartej najwyższymi tytułami naukowymi ani doświadczeniem w realizacji projektów z programów ramowych. Wystarczy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i bogata praktyka, najlepiej w przemyśle. Zaproszenie skierowane jest także do osób, które nie prowadzą badań lecz posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej czy też większej liczbie dziedzin: administracja, zarządzanie i ocena projektów badawczo-rozwojowych, wykorzystywanie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i innowacji. Istotna jest znajomość kwestii związanych z nauką i społeczeństwem, tj.: edukacja, komunikacja, etyka, międzynarodowa współpraca w nauce, technologia, rozwój zasobów ludzkich itp. Ważna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie czytanych wniosków, pisanie do nich komentarzy oraz prowadzenie płynnej dyskusji z pozostałymi ekspertami.

Profil eksperta tworzymy poprzez wypełnianie kolejnych zakładek, dokładnie 6. Dobrze przygotowane CV, to połowa sukcesu! Wypełniając wniosek należy podać jak najwięcej informacji o przebiegu swojej kariery naukowej, ponieważ stworzony profil będzie wizytówką, na postawie której KE oceni doświadczenie oraz kwalifikacje.

Pełnienie funkcji eksperta wiąże się nie tylko z obowiązkami, to także cały szereg korzyści, nie tylko finansowych. Nade wszystko zyskuje się cenną wiedzę o tym, jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek, czego unikać oraz czego oczekuje KE. Jednym słowem jest to możliwość uczenia się na błędach innych. Zasiadanie do obrad z innymi sprzyja nawiązywaniu wartościowych kontaktów zawodowych, co w przyszłości może zaowocować nawet współpracą badawczą. Oczywiście praca eksperta jest również wynagradzana na podstawie stawki dziennej 450 EUR, a w przypadku pracy w Brukseli ewaluatorowi przysługuje także dieta dzienna i hotelowa oraz zwrot kosztów podróży.

Założenie profilu nie gwarantuje, że zostanie się automatycznie wybranym. Eksperci są dobierani wg aktualnych potrzeb w zakresie wiedzy w kontekście ogłoszonych konkursów, czy realizowanych już projektów. Odpowiednie służby kontaktują się bezpośrednio z kandydatami. Praca przy ewaluacji pozbawiona jest biurokracji, wszystko odbywa się przy użyciu konta na portalu Funding & tender opportunities.

Niestety udział Polaków w panelach eksperckich jest wciąż znikomy, a to zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii prowadzi szereg akcji zachęcających do rejestrowania się w bazie ekspertów. Podczas organizowanych dyżurów eksperckich oraz szkoleń prowadzonych często przez członków KE, można uzyskać praktyczne wskazówki, fachowe porady oraz rozwiać wątpliwości. Jeżeli kogoś zainteresował temat i uznał, że warto, że też chce zostać ekspertem, zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa

Podobne usługi

Targi, konferencje i misje gospodarcze

Mamy dostęp do szerokiej bazy wydarzeń targowo – wystawienniczych odbywających się na całym świecie…

Zobacz

Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Regionalny Punkt…

Zobacz

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w…

Zobacz

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz

Śniadania biznesowe

Śniadania biznesowe są doskonałą okazją do nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami,…

Zobacz

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

Ocena pomysłu na biznes

Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub…

Zobacz

Biura dla mlodych firm

Od 2014 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje przestrzeniami biurowymi, które w…

Zobacz

Wsparcie praw własności intelektualnej

Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.

Zobacz