Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

Pomyśl już dziś o swojej karierze i zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej!

Horyzont Europa jest bardzo interdyscyplinarnym programem, do którego wpływają tysiące wniosków w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Do ich oceny potrzeba wielu specjalistów, dlatego na portalu Funding & tender opportunities stworzono bazę ekspertów, do której mogą zapisywać się osoby z całego świata. 

Od kandydatów nie wymaga się wiedzy popartej najwyższymi tytułami naukowymi ani doświadczeniem w realizacji projektów z programów ramowych. Wystarczy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i bogata praktyka. Ekspert KE musi być specjalistą w swojej dziedzinie. Ważna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie czytanych wniosków, pisanie do nich komentarzy oraz swobodną komunikację z innymi ekspertami.

Pełnienie funkcji eksperta wiąże się nie tylko z obowiązkami, to także szereg korzyści, nie tylko finansowych. Nade wszystko zyskuje się cenną wiedzę o tym, jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek oraz czego oczekuje KE, która przyznaje fundusze na badania i innowacje. Jednym słowem jest to możliwość uczenia się na błędach innych. Zasiadanie do obrad z pozostałymi ekspertami sprzyja nawiązywaniu wartościowych kontaktów zawodowych, co w przyszłości może zaowocować nawet współpracą badawczą. Oczywiście praca eksperta jest również wynagradzana na podstawie ustalonej stawki dziennej, a w przypadku pracy w Brukseli, ewaluatorowi przysługuje także dieta dzienna i hotelowa oraz zwrot kosztów podróży.

W Horyzontalnym Punkcie Kontaktowym pomagamy założyć profil w bazie ekspertów, podpowiadamy jak go wypełnić, aby był atrakcyjny dla KE, a także pokazujemy jak sprawinie korzystać z portalu Funding & tender opportunities. Zapraszamy do umówienia się na spotkanie!

Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w…

Zobacz

Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z…

Zobacz

Audyt dojrzałości cyfrowej

Raport z audytu potwierdza przeprowadzenie niezależnej oceny przez przedstawicieli uczelni, zawiera…

Zobacz

Audyt innowacyjności

Badamy potencjał innowacyjny, wskazujemy możliwości rozwoju w obszarze innowacji.

Zobacz

EIC Accelerator Horyzontu Europa dla firm

Doradztwo w zakresie finansowania z EIC Accelerator Horyzontu Europa

Zobacz