Doradzamy firmom m.in. w zakresie wyboru danej imprezy targowo – wystawienniczej lub misji gospodarczej oraz właściwego przygotowania do wydarzenia.

Niejednokrotnie przy danych targach odbywają się tzw. giełdy kooperacyjne, czyli umówione spotkania biznesowe z potencjalnymi kontrahentami. RCIiTT jest współorganizatorem wielu takich wydarzeń, dzięki czemu jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w udziale od strony logistyczno–administracyjnej. Dotyczy to wszystkich etapów uczestnictwa, od zakładania profilu współpracy, poprzez wsparcie logistyczne wyjazdu, na obsłudze firmy na miejscu wydarzenia kończąc.

Przykładem takiego wydarzenia, a zarazem sztandarową imprezą RCIiTT tego typu, są Międzynarodowe Spotkania Biznesowe International Industrial Bridge, która odbywają się w Szczecinie co dwa lata, od 2015 r. Gromadzą one po kilkuset przedsiębiorców z Polski i zagranicy, m.in. z Niemiec, Czech, Skandynawii oraz Rumunii.

Organizowaliśmy również branżowe misje gospodarcze polskich przedsiębiorców, gdzie współorganizowaliśmy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Dzięki wsparciu sieci EEN, udział w spotkaniach, zarówno w czasie targów, jak i misji był dla uczestników bezpłatny.

Logo Enterprise Europe Network Logo Komisji Europejskiej
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

Prawa własności intelektualnej

Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.

Zobacz

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu…

Zobacz

Audyt innowacyjności

Badamy potencjał innowacyjny, wskazujemy możliwości rozwoju w obszarze innowacji.

Zobacz

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz

Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Horyzontalny Punkt…

Zobacz

Propozycja Wartości - warsztaty (VPC)

Twoja propozycja wartości to powód, dla którego klient ma chcieć kupić coś od ciebie, a nie od…

Zobacz

Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo…

Zobacz