Wskazanie programu B+R

Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Horyzontalny Punkt Kontaktowy udzielamy wsparcia w wyborze właściwego programu badawczo-rozwojowego oraz konkretnego konkursu.

Usługa, którą świadczymy obejmuje przedstawienie aktualnie dostępnych możliwości dofinansowania proponowanego zagadnienia. Wskazujemy dostępne tematy konkursowe, omawiamy zakres projektów, zasady uczestnictwa, mechanizmy finansowania oraz wymogi formalne. 

Horyzont Europa

Skupiamy się głównie na Programie Ramowym Horyzont Europa, który zawiera setki tematów konkursowych oraz różne typy projektów, co przedkłada się na wiele możliwości udziału. A zatem warto mieć specjalistę przewodnika, by z łatwością zorientować się w gąszczu zasad i uniknąć błędów. Jednym z głównych zadań Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest wsparcie wszystkich zainteresowanych tym programem.

Najlepiej gdy współpraca z nami rozpoczyna się na samym początku – w momencie poszukiwania finansowania dla pomysłu. Krótka rozmowa pozwala nam ocenić, czy Horyzont Europa jest odpowiednim źródłem. Jeżeli tak jest, szukamy najlepszej formy finansowania oraz konkursu.

Zapraszamy zainteresowane osoby reprezentujące różne podmioty z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego do skorzystania z usługi dotyczącej identyfikacji odpowiedniego programu pozwalającego na dofinansowanie projektów B+R. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach uczestnikami programów B+R są konsorcja tworzone przez podmioty akademickie i biznesowe.

Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo…

Zobacz

Szkolenia dedykowane

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły…

Zobacz

Ocena pomysłu na biznes

Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub…

Zobacz

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Zobacz

Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu…

Zobacz

Audyt dojrzałości cyfrowej

Raport z audytu potwierdza przeprowadzenie niezależnej oceny przez przedstawicieli uczelni, zawiera…

Zobacz

Audyt innowacyjności

Badamy potencjał innowacyjny, wskazujemy możliwości rozwoju w obszarze innowacji.

Zobacz

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?…

Zobacz