Finansowanie biznesu

Oferujemy doradztwo oraz prowadzimy warsztaty z zakresu pozyskiwania finansowania na rozwój firmy, również z alternatywnych źródeł.

Doradzamy kiedy i gdzie można pozyskać najlepsze finansowanie na  działalność rozwojową przedsiębiorstw m.in. prace badawczo-rozwojowe, rozwój infrastruktury i kompetencji, rozwój działalności eksportowej.  Wspieramy nie tylko w pozyskiwaniu środków z tradycyjnych źródeł Funduszy Strukturalnych (Fundusze Europejskie), ale również z takich jak EIC Accelerator oraz fundusze typu venture capital oraz seed capital, crowdfunding. . 

W ramach naszego wsparcia oferujemy: 

  • dobór konkursu dotacyjnego najlepiej dostosowanego do potrzeb firmy,
  • konsultację zakresu oraz treści wniosków aplikacyjnych o fundusze publiczne,
  • pomoc w kompletowaniu załączników (m.in. opinie o innowacyjności, rozeznanie czystości patentowej, audyty technologiczne),
  • warsztat crowdfundingowy, w ramach którego firma dowiaduje się jakie elementy należy przeanalizować żeby przeprowadzić efektywną kampanię crowdfundingową oraz pracuje w formie burzy mózgów nad tymi elementami na przykładzie kampanii firmy,
  • wskazanie dostępnych źródeł finansowania w ramach venture capital, seed capital i akceleratorów dla start-upów,
  • wsparcie w tworzeniu lub konsultacja prezentacji inwestorskich.
Logo Enterprise Europe Network Logo Komisji Europejskiej
Osoba kontaktowa

Pozostałe usługi

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz

Sprzedaż i licencjonowanie technologii

Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.

Zobacz

Rozwój Modelu Biznesowego

Konsultujemy i pomagamy rozwijać modele biznesowe naszych klientów.

Zobacz

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w…

Zobacz

Propozycja Wartości - warsztaty (VPC)

Twoja propozycja wartości to powód, dla którego klient ma chcieć kupić coś od ciebie, a nie od…

Zobacz

EIC Accelerator Horyzontu Europa dla firm

Doradztwo w zakresie finansowania z EIC Accelerator Horyzontu Europa

Zobacz

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Zobacz