Z własną firmą ku przyszłości

Wartość projektu
1 893 024,74
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Małgorzata Hołubicka
Opis

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 48 uczestników projektu i prowadzenie własnych firm przez co najmniej rok od dnia podpisania umowy na wsparcie finansowe. W założeniu własnej działalności pomóc mają szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogą uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostaną także wsparcie finansowe oraz pomostowe. Z wymienionych wyżej form wsparcia w ramach projektu skorzysta w sumie 60 osób.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr Małgorzata Hołubicka

Opiekun: