IFR-CNS – Premia na H2020

Wartość projektu
58 806,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na H2020

Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Xin Wen
Opis

Celem projektu jest finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Opiekun: