HEMOW - Health Monitoring of Offshore Wind Farms

Wartość projektu
54 000,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
Opis

HEMOW - Monitorowanie stanu dalekomorskich farm wiatrowych

Głównym zadaniem projektu HEMOW było opracowanie i wdrożenie systemu współdziałania dobrze znanych instytucji naukowych i naukowców z Wielkiej Brytanii, Polski, Chin i Indii. Wymiana doświadczeń i umiejętności pomiędzy instytucjami posłużyły do opracowania metod, modeli, systemów i narzędzi informatycznych do kompleksowego monitorowania stanu konstrukcji i utrzymania instalacji morskich turbin wiatrowych.
Współdziałanie partnerów konsorcjum wpłynęło na wzmocnienie badań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa procesu wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, zmniejszenie kosztów produkcji energii elektrycznej i dalszą redukcję wpływu na środowisko naturalne.
Projekt HEMOW ułatwił wykorzystanie przez Europejskie instytucje szerokiego spektrum doświadczeń sektora monitoringu turbin wiatrowych z Indii i Chin, a także stworzenie spójnego programu badań naukowych.

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Chady, prof. ZUT

Opiekun: