Perspektywa dobrej pracy

Wartość projektu
461 244,49
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Julita Stańczuk
Opis

Projekt kierowany jest do osób w wieku 15-24 lata, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (w tym uczących się i kształcących), zamieszkałych w powiatach choszczeńskim, łobeskim, pyrzyckim, stargardzkim i gryfińskim, chętnych do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu. W ramach projektu realizowane są BEZPŁATNE szkolenia specjalistyczne - kurs operatora harwestera lub pilarki, szkolenia z aktywizacji zawodowej, w tym z podstawowej oraz specjalistycznej tematyki leśnictwa, jak również spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.
Wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE. Poza tym w ramach projektu przewidziano:

  • stypendium szkoleniowe dla uczestników/czek (zarówno na szkolenia ogólne, jak i specjalistyczne) - za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach,
  • zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz na szkolenia,
  • catering w trakcie zajęć szkoleniowych,
  • zapewnienie noclegów podczas szkoleń specjalistycznych – o ile będą planowane poza województwem zachodniopomorskim,
  • wyposażenie każdego/ej z uczestników/czek projektu w pomoce szkoleniowe, w tym materiały szkoleniowe oraz m.in. notes, długopis i pen drive.

KONTAKT: kierownik projektu: Julita Stańczuk

Opiekun: