CERES - Climate change and European aquatic RESources

Wartość projektu
159 996,25
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Jacek Piotr Sadowski
Opis

Zmiany klimatu i europejskich zasobów wodnych

Celem projektu jest lepsze zrozumienie wpływu zmian klimatycznych na populacje najważniejszych europejskich gatunków ryb i skorupiaków oraz związaną z nimi działalność człowieka. Zdobyta wiedza bezpośrednio przełoży się na europejską gospodarkę dostarczając narzędzi, które pomogą lepiej reagować na zmiany zachodzące w środowisku i ograniczyć straty zarówno te ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Piotr Sadowski

Opiekun: