GAIN – Premia na Horyzoncie

Wartość projektu
176 556,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT
Opis

Celem projektu jest  finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.
 

Opiekun: