TWÓJ BIZNES. Dotacje na założenie własnej firmy oraz szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Wartość projektu
907 846,68
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Marta Drewniok
Opis

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 18 beneficjentów ostatecznych projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.
W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostali także wsparcie finansowe oraz pomostowe.
W projekcie wsparciem objętych zostało 30 osób z branży okrętowej lub z firm kooperujących, które były zatrudnione w branży okrętowej lub firmach kooperujących w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty przystąpienia do projektu.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr MARTA DREWNIOK

Opiekun: