Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy

Wartość projektu
1 728 071,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Współpraca sfer nauki i biznesu prowadząca do wzrostu nakładów na działalność B+R w województwie zachodniopomorskim.
Cele szczegółowe:

  • stworzenie infrastruktury instytucjonalnej do obsługi współpracy sfery gospodarczej i naukowej,
  • wyższa jakość obsługi w odniesieniu do transferu wiedzy, sfer świata nauki oraz świata biznesu,
  • stworzenie infrastruktury informacyjnej umożliwiającej współpracę sfery gospodarczej i naukowej,
  • większe dostosowanie systemu pracy do godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (lider projektu) w partnerstwie z Politechniką Koszalińską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego, Środkowopomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową.

Opiekun: