Mechanizm rozwoju potencjału gospodarczego sektora rolno-spożywczego w kontekście cyfryzacji

Wartość projektu
119 000,00
PLN
Źródło finansowania
NAWA - Solidarni z Białorusią - Solidarni z naukowcami 2021
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Wojciech Lewicki
Opis

Celem projektu jest umożliwienie naukowcowi z białoruskiej uczelni/jednostki naukowej, posiadającemu co najmniej stopień doktora przyjazdu do polskiej jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki (ZUT w Szczecinie), w której będzie realizował projekty badawcze lub prowadził zajęcia dydaktyczne.
W ramach projektu finansowane są wydatki związane z pobytem w ZUT w Szczecinie naukowca z Białorusi.

Opiekun: