GAIN - Green Aquaculture Intensification in Europe

Wartość projektu
203 500,00
EURO
Źródło finansowania
PR UE Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT
Opis

Intensyfikacja Zielonej Akwakultury w Europie
Celem projektu jest wspieranie ekologicznej intensyfikacji akwakultury na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie produkcji i konkurencyjności przemysłu przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i zgodności z przepisami UE w zakresie bezpieczeństwa żywności i środowiska. Eko-intensyfikacja europejskiej akwakultury jest wyzwaniem transdyscyplinarnym, które wymaga integracji innowacji naukowych i technicznych, wprowadzenia nowych instrumentów polityki gospodarczej, a także łagodzenia ograniczeń społeczno-ekonomicznych. Pomyślna eko-intensyfikacja akwakultury zapewni większą ilość lepszej jakości produktów rybnych, więcej miejsc pracy oraz poprawę równowagi handlowej poprzez ograniczanie importu.

Opiekun: