Pierwsza firma – szkolenia, doradztwo i wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Wartość projektu
1 391 590,69
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Alicja Stępniak
Opis

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 20 uczestników w trakcie realizacji projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.
W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające założenie własnej firmy i osiągnięcie sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz wzrost ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci otrzymali również wsparcie finansowe oraz pomostowe.
W projekcie wsparciem objętych zostało 30 osób - studentów lub absolwentów uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego, które nie przekroczyły wieku 35 lat. 40 % tj. 12 miejsc zarezerwowanych było dla osób niepełnosprawnych.

KONTAKT: kierownik projektu; mgr inż. ALICJA STĘPNIAK

Opiekun: