DeICE-UT - Wind turbine blade Anti/De-icing, combined Ultrasonic guided wave and vibration system

Wartość projektu
195 363,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Jaroszewski
Opis

Połączony system ultradźwiękowego przewodzenia fali oraz wzbudzania wibracji do odmrażania i przeciwdziałania oblodzeniu łopat turbin wiatrowych

Celem projektu było zaprojektowanie, skonstruowanie i przetestowanie systemu usuwającego warstwę lodu oraz przeciwdziałającego tworzeniu się oblodzenia na powierzchni łopat turbin wiatrowych. Celem nadrzędnym było dostarczenie rozwiązania, które pozwoli na bezpieczną i ekonomiczną eksploatację elektrowni wiatrowych na obszarach o skrajnie surowym, zimnym i wilgotnym klimacie. Jednym z ważnych założeń projektu, realizowanym przez pracowników Wydziału  Elektrycznego ZUT było zaprojektowanie, skonstruowanie i zintegrowanie systemu zasilania i sterowania dla układów wykonawczych, działającego w temperaturach poniżej -40°C.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Jaroszewski

Opiekun: