Nauka w akcji

Wartość projektu
50 000,00
PLN
Źródło finansowania
NAWA - Solidarni z Ukrainą
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Agata Judzińska-Kłodawska
Opis

Kurs nauki języka polskiego „Nauka w akcji” w oparciu o warsztaty matematyczne, zajęcia ruchowe oraz spotkania tematyczne zgłębiające tematy naukowe dla studentów, którzy są obywatelami Ukrainy i bezpośrednio przybyli do Polski po 24 lutego 2022. Kurs nauki języka polskiego metodą immersyjną jest połączeniem tradycyjnej metody nauki języka z zanurzeniem w polskiej kulturze oraz środowisku naukowym. Kurs „Nauka w akcji” w wymiarze 4 dni w tygodniu x 5h (łącznie 20h/tygodniowo) obejmuje: nauka języka polskiego dla obcokrajowców od podstaw (180h), nauka języka polskiego w oparciu o warsztaty matematyczne (10h), nauka języka polskiego w oparciu o zajęcia ruchowe (10h), spotkania tematyczne zgłębiające tematy naukowe związane z pracami badawczymi prowadzonymi przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (10h), warsztaty psychologiczne nt. szoku kulturowego, odnalezienia się w nowej rzeczywistości oraz różnic kulturowych (2h), warsztaty integracyjne (3h).
W ramach kursu odbędą się warsztaty integracyjne prowadzone przez psychologa mące na celu pomoc w przełamaniu barier kulturowych i językowych oraz integracji grupy. Ukończenie kursu językowego umożliwi jego uczestnikom podjęcie studiów w języku polskim lub kontunuowanie studiów na polskich uczelniach o kierunkach technicznych.
Intensywny miesięczny kurs "Język polski ukierunkowany na słownictwo naukowo- technicznego" w wymiarze 60h (4 weekendowe spotkania po 15h/tygodniowo). Kurs nauki języka polskiego na poziomie A2/B1 dla studentów, którzy są obywatelami Ukrainy i bezpośrednio przybyli do Polski po 24 lutego 2022, znających podstawy języka polskiego. Kurs obejmuje naukę języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w uczelniach o kierunkach technicznym. Ukończenie kursu umożliwia podjęcie lub kontynuowanie studiów w języku polskim na uczelni technicznej. 
 

Opiekun: