ZAŁÓŻ FIRMĘ – szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Wartość projektu
2 286 477,99
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Anna Wołkowicz
Opis

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 48 uczestników projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.
W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostali także wsparcie finansowe oraz pomostowe.
W projekcie wsparciem objętych zostało 60 osób, które ukończyły Politechnikę Szczecińską, Akademię Rolniczą lub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr ANNA WOŁKOWICZ

Opiekun: