SAPIENS - SOFC Auxiliary Power in Emissions/Noise Solutions

Wartość projektu
158 602,00
PLN
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
Opis

SAPIENS - pomocnicze zasilacze SOFC w rozwiązaniach hałasu i emisji

Projekt SAPIENS miał na celu projektowanie, optymalizację i budowę 200W układu mikro-rurowych stało-tlenkowych ogniw paliwowych wraz z ich integracją do hybrydowego systemu zasilania, obejmującego stos ogniw SOFC i akumulator, pojazdu rekreacyjnego typu RV (ang. Recreational Vehicle). Dodatkowymi elementami układu zasilania były procesor paliwa do reformowania gazu z propanu oraz elementy elektryczne, mechaniczne i kontrolne systemu zasilania. Wszystkie elementy stanowiły składniki systemu zasilania, który po przetestowaniu w laboratorium oraz optymalizacji i miniaturyzacji został zastosowany do zasilania pojazdu rekreacyjnego RV.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski

 

Opiekun: