WŁASNA FIRMA – TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość projektu
2 606 936,48
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Założenie w województwie zachodniopomorskim własnej działalności gospodarczej przez 54 beneficjentów ostatecznych projektu i prowadzenie ich przez co najmniej rok od dnia ich założenia.
W założeniu własnej działalności pomagały szkolenia oraz indywidualne doradztwo, które pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające założenie własnej firmy i doprowadzenie do jej sukcesu na rynku. Działania te pomogły uczestnikom na zmianę postawy na bardziej pewną siebie oraz rozwój ich wiary we własne siły. Wybrani beneficjenci dostali także wsparcie finansowe oraz pomostowe.
W projekcie wsparciem objętych zostało 90 osób – studentów ZUT lub osób w wieku do 35 lat, które ukończyły Politechnikę Szczecińską, Akademię Rolniczą lub Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Opiekun: