TransCond - Development of Film and Coating Products to Replace Conventional High Volatile Organic Content and Heavy Metal Filled Formulations for the Speciality Electrically Conductive Coatings Market

Wartość projektu
344 500,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj
Opis

TransCond - Opracowanie filmów i powłok zastępujących układy wysokorozpuszczalnikowe i zawierające metale ciężkie dla specjalistycznego rynku powłok elektroprzewodzących

Głównym zadaniem projektu było opracowanie innowacyjnych oraz wielofunkcyjnych powłok polimerowych mających zastąpić dotychczasowe rozwiązania. Nowe powłoki zostały oparte na wodnych dyspersjach lub kompozycjach typu ‘high solids’ żywic powłokotwórczych, z nanorurkami węglowymi, grafenami lub modyfikowanymi hybrydowymi nanonapełniaczami węglowymi. Otrzymane materiały były:
1) zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/WE do wykorzystania przy oświetlaniu w miejscach zagrożonych wybuchem,
2) o rezystancji elektrycznej w zakresie od 101 do 108 Ω•cm i przejrzystości w zakresie widzialnym 80 do 90%,
3) posiadały moduł i twardość wynoszący 100% w porównaniu do obecnych powłok,
4) miały przepuszczalność dla wody i powietrza obniżoną o 50% w porównaniu do dotychczas wytwarzanych powłok,
5) lub posiadały takie same właściwości przy grubości mniejszej o ok. 30%.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj

 

Opiekun: