2TaLL - Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings

Wartość projektu
399 904,00
PLN
Źródło finansowania
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. arch. Klara Czyńska
Opis

2TaLL - Aplikacja wirtualnych modeli miast 3D do analiz urbanistycznych zabudowy wysokiej

Celem projektu było badanie możliwości i ograniczeń stosowania cyfrowych modeli miast (3D) do zaawansowanych analiz urbanistycznych, ukierunkowanych na ocenę wpływu zabudowy wysokiej na krajobraz miejski w Europie. Badania miały charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z zakresu geo-informatyki oraz planowania urbanistycznego, a uzyskane wyniki mają znaczenie dla rozwoju obu tych dziedzin. Projekt wskazuje nowe obszary stosowania wirtualnych modeli miast, jak również poszerza wiedzę i możliwości analityczne w zakresie urbanistyki. Opracowane w projekcie metody umożliwiają diagnozę oddziaływania wizualnego obiektu wysokiego na krajobraz miasta oraz ochronę ważnych założeń krajobrazowych.

Kierownik projektu: dr inż. arch. Klara Czyńska

Opiekun: