Key Account Management 2 West Poland

Wartość projektu
20 500,00
EURO
Źródło finansowania
COSME
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Paweł Żebrowski
Opis

Celem projektu jest wsparcie dwóch grup docelowych: beneficjentów programu Komisji Europejskiej SME Instrument, oraz rozwiniętych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, które posiadają luki w zakresie zarządzania strategicznego. Pierwszej grupie docelowej projekt oferuje wsparcie konsultanta w identyfikacji słabych strony oraz dobór i realizację dedykowanego coachingu biznesowego, w celu aplikowania do kolejnej fazy programu SME Instrument. Druga grupa docelowa otrzymuje wsparcie w postaci pogłębionego audytu innowacyjności, na podstawie wyników którego układana jest wielopłaszczyznowa ścieżka rozwoju firmy – zarówno od elementów zarządczych, przez komunikację wewnętrzną, do ewentualnych zmian w ofercie produktowej/usługowej.

 

Opiekun: